Google vs Kina?

Google hotar alltså att lämna Kina. Fler andra bloggare har skrivit om detta inatt.

Nikke är påläst som vanligt.

Berinder sammanfattar vad Google säger.

Emil Isberg kopplar det till Piratpartiets Eva Weis kinaresa.

Sandra Gosse väntar med spänning:

>Är detta ett sant datalove-statement från Google, eller är det mest en markering att man inte jävlas med dem? Hur kommer detta i så fall att påverka Sverige, EU och resten av världen?

Just nu är det inte lätt att veta vart detta kommer att ta vägen de närmaste dagarna och veckorna.

Livbåten har hjälpt till att översätta de viktigaste styckena från googles PM. De som beskriver attackerna och säkerhetshoten som ligger bakom Googles beslut inatt.

Översättning:

>Som många andra välkända organisationer, möter vi nätattacker av varierande kraft på en regelbunden basis. I mitten av december, upptäckte vi en mycket sofistikerad och riktad attack på bolagets infrastruktur härstammande från Kina. Intrånget resulterade i stöld av immateriella värden från Google. Det blev snart tydligt att vad som först såg ut att vara enbart en säkerhetsincident — om än en allvarlig sådan — var något helt annat.

>Like many other well-known organizations, we face cyber attacks of varying degrees on a regular basis. In mid-December, we detected a highly sophisticated and targeted attack on our corporate infrastructure originating from China that resulted in the theft of intellectual property from Google. However, it soon became clear that what at first appeared to be solely a security incident–albeit a significant one–was something quite different.

Översättning:

>För det första var detta inte bara en attack mot Google.Som en del av vår undersökning har vi hittat att åtminstone tjugo andra stora företag från många olika branscher — bland annat internet, finans, teknologi, media och kemisektorn — har varit mål för attackerna också. Vi håller just nu på att underrätta dessa företag, och vi arbetar också med lämpliga amerikanska myndigheter.

>First, this attack was not just on Google. As part of our investigation we have discovered that at least twenty other large companies from a wide range of businesses–including the Internet, finance, technology, media and chemical sectors–have been similarly targeted. We are currently in the process of notifying those companies, and we are also working with the relevant U.S. authorities.

Översättning:

>För det andra har vi bevis som indikerar att ett centralt mål för de ansvariga för attackernas var att få tillgång till Gmail-konton tillhörande kinesiska människorättsaktivister. Baserat på våra undersökningar hittills tror vi inte att attacken nådde sitt mål. Man har enbart lyckats få tillgång till två Gmail-konton och aktiviteten var begränsad till kontoinformation (såsom datumet kontot skapades) och ämnesradsinformation men inte innehållet i några epostmeddelanden.

>Second, we have evidence to suggest that a primary goal of the attackers was accessing the Gmail accounts of Chinese human rights activists. Based on our investigation to date we believe their attack did not achieve that objective. Only two Gmail accounts appear to have been accessed, and that activity was limited to account information (such as the date the account was created) and subject line, rather than the content of emails themselves.

Översättning:

>För det tredje, som en del i denna undersökning men oberoende av attacken mot Google, har vi upptäckt dussintals konton ägda av amerikanska, kinesiska och europeiska Gmail-användare, aktivister för mänskliga rättigheter i Kina, som någon verkar förskansat sig tillträde till rutinmässigt. Åtkomsten till kontona har inte skett genom en säkerhetslucka hos Google, utan troligast genom phisingbedrägerier eller sabotageprogram placerade på aktivisternas datorer.

>Third, as part of this investigation but independent of the attack on Google, we have discovered that the accounts of dozens of U.S.-, China- and Europe-based Gmail users who are advocates of human rights in China appear to have been routinely accessed by third parties. These accounts have not been accessed through any security breach at Google, but most likely via phishing scams or malware placed on the users’ computers.

EDIT: Sveriges Radio första svenska media med nyheten. Svd följde snabbt efter.

3 svar på ”Google vs Kina?”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.