Om politisk hemvist – liberal? anarkist?

Min politiska hemvist kan för många i många sammanhang framstå som ett mysterium. Uttalat liberal, fd anarkist, republikan, fd moderatmedlem, betygsmotståndare, värnpliktsvägare, försvarare av rättsvårdande instanser…

En av anledningarna till detta är att jag nog är en smula okonventionell i mitt förhållningssätt till politiska val. Jag prioriterar plånboksfrågor relativt lågt och symbolfrågor relativt högt. Ett annat skäl kan vara att jag är väldigt borgerlig i mitt förhållningssätt till politiska frågor, men kanske inte alltid i de svar jag kommer fram till. Men det främsta skälet är förmodligen att de frågor jag känner starkt för inte är frågor som sorterar bra på den konventionella vänster-höger skalan. Jag har därför länge haft en förkärlek för tvådimensionella system för att sortera politiska ställningstaganden – som t ex the political compass.

Min politiska kompass

Som synes så ger detta test utslag främst längs den andra dimensionen (frihetlig/auktoritetstroende) när jag gör det.

Jag har länge hoppats på en diskussion om denna dimension och ett starkare inslag av positionering längs den i den svenska politiken. Fram till för något år sen arbetade jag för och hoppades på en moderat positionering åt det frihetliga hållet. Ett viktigt skäl för mig att lämna Moderaterna för Piratpartiet var att det blev tydligt att mitt gamla parti närmast gick åt motsatt håll. Avståndet mellan mig och partiet bara växte kring den dimension som jag uppfattar som viktigast.

Svend Dahl skriver om den här dimensionen på Magasinet Neo i en analys där han konstaterar att Socialdemokrater må vara huvudalternativen i den kommande valrörelsen, men de är inte huvudmotståndare i ideologisk mening. Jag gillar hans spaning att just det faktum att det ideologiska avståndet blivit kortare mellan dem höjt tonläget.

Svend Dahl hänvisar i sin tur vidare till andra vars inlägg i debatten jag missat:

>De ideologiska konflikterna handlar inte om den kapitalistiska välfärdsstatens utformning, utan om frågor som inte låter sig beskrivas som höger och vänster. Strax före jul försökte sig Henrik Sjöholm, hjärnan bakom centerpartiets utveckling i liberal riktning, sig på att beskriva detta nya ideologiska landskap utifrån statsvetaren Henrik Oscarssons tanke på en autonomi-delegeringsdimension i politiken:

Henrik Sjöholms debattinlägg på Newsmill är verkligen läsvärt.

>Längs den auktoritärt-frihetliga skalan kan man ordna många sakfrågor som idag kan tyckas förvirrande i debatten. Debattörer som står långt till höger stödjer fri invandring, Miljöpartiet vill luckra upp arbetsrätten, Vänsterpartiet vurmar emellanåt för småföretagande och så vidare. Även om man möjligen till nöds kan försöka analysera dessa och andra egenheter längs vänster-högerskalan blir det lättare om man byter glasögon och ser på dem ur ett annat perspektiv.
>
>Allra tydligast de senaste åren har dock frågan om frihet på Internet varit. Frågan om datalagring blev ett bekymmer för s-regeringen före valet. Efter valet har Alliansen sprungit på stora bekymmer med FRA- och Ipred-lagarna. Genomgående för alla dessa konflikter har varit att en abstrakt ”statsnytta” ställts mot individens rätt till privat kommunikation.

Det som kan förvåna är att borgerligheten trots alla dessa insikter fortfarande tilllåter det nedre högra hörnet i fyrfältaren vara tomt.

Den politiska fyrfältaren i Sverige

HAX försöker försiktigt påstå att Piratpartiets inträde på scenen skulle ändra på detta faktum.

>Piratpartiet är för övrigt inte med i Sjöholms fyrfältare. Utan att ägna mig åt överdrivet önsketänkande har jag försökt placera in partiet. Det blir definitivt i den frihetliga halvan. Och även till höger om (mp), föreställer jag mig. Det skulle i så fall göra Piratpartiet till det enda svenska politiska partiet i den libertarianska boxen. Möjligen.

Men med tanke på vår uttalade vågmästarstrategi måste jag säga emot honom. Piratpartiet är helt enkelt inte placerat längs vänster-/högerdimensionen. Vi kanske någon gång blir tvungna att göra ett ställningstagande i den frågan, men just nu är våra medlemmar utspridda över hela fältet längs den dimensionen.Det vi har gemensamt är att vi alla enas i våra starka uppfattningar längs den andra dimensionen.

En annan sak är, att om inte både jag och Hax önsketänker och överdriver antalet meningsfränder vi har i det frihetliga högerfältet, så skulle ett parti som vågar på allvar ta den positionen ha mycket att vinna. Fast inte vi i Piratpartiet eftersom vi snabbt skulle malas ner om vi slutade vara den allians mellan frihetliga från både höger och vänster som vi de facto är.

7 svar på ”Om politisk hemvist – liberal? anarkist?”

 1. Jag tror att PP gör sig förtjänta av värdet 0 i Economic Left/Right, eftersom man aktivt väljer att inte ta ställning i fördelningspolitik. Alltså borde de ligga nånstans på det vertikala mittstrecket, ganska långt åt Libertarian till.

 2. @Andre – Visst, men jag ser det hellre som att vi inte vill bli definierade längs den axeln. Vi har alltså inte ens värdet noll utan saknar värde. I samma stund som vi sätter ner oss någonstans på den skalan så kommer folk också kunna uppfatta det som att vi rör oss på den.

  Det betyder också att om vi ska bredda vårt program så bör vi förmodligen göra det i frågor som uteslutande (eller bra nära) har med den andra dimensionen att göra.

 3. Jag är inte riktigt säker på om jag förstår motiveringen till placeringen av S och V på den där politiska kartan. Vad är det som gör V så hemskt mycket mindre auktoritärt än S?

  Vad gäller mitten av höger-vänster-skalan får man heller inte glömma att vad som upplevs som mittpunkten kommer att skilja sig åt mellan olika länder. Gör t ex. tankeexperimentet att Reinfeldt startade en politisk karriär i USA. Var skulle han då hamna utifrån deras känsla av mitten?

  Angående piratpartiet så antar jag att man istället för som en punkt skulle kunna presentera det som en horisontell linje på lämplig höjd i den nedre halvan av fyrfältaren.

 4. Tja. Det är väl så att visst är vänster-höger omoderna begrepp, i vart fall om man lägger in en historisk definition också. MEN om man reducerar det till en fråga om syn på ekonomisk politik så finns den med som EN faktor hos de flesta när de tar ställning. Dock i allt mindre grad som den enda, därför är det bra hjärngymnastik att lägga in andra värden, t ex om grad av ”auktoritetstroende”, och t ex mp vill nog gärna ha med en ”grön” aspekt också…

  Håller i stort med om placeringen av partierna de facto idag. Med reservationen att jag inte ser ngn större skillnad i s och v betr akutoritetsaspekten. Samt att det är märkligt att det tidigare socialliberala folkpartiet manövrerat sig så att de numera faktiskt platsar uppe i det övre högra hörnet.  Om det hållit fast vid sin socialt ansvarstagande liberalism borde det ligga närmare mitten el en aning till vänster samt givetvis vara i den nedre halvan, dvs någonstans i det nedre vänstra hörnet.  Men det gör det inte idag.
  Och om centerns korta liberala historia hållit i sig borde det dels ligga närmare mitten på höger-vänsterskalan och i vart fall en bit ner under mitten betr frihetlighet. Men inte heller där stämmer partiets faktiska placering idag med hur det var för några år sedan.

  Och pps placering, idag omöjlig att göra utifrån v-h skalan.  Vilket visar att det ändå borde ta ngt slags ställning, eftersom de flesta väljare tar in båda skalorna när de tar politisk ställning.

 5. @Tor

  Jag håller nog med om att placeringen av V och S är lite tveksam. (Det är inte jag som gjort diagrammet.) Men den är också beroende av hur man definierar ett partis ståndpunkt – efter historien, efter retoriken, efter de faktiska förslagen, efter ledningen, efter sympatisörerna… Samma gäller naturligtvis för alla partierna. Jag har viss förståelse för att man kan se V som det frihetliga vänsteralternativet i svensk politik, men om man gör det så kanske man också måste inse att det innebär att de inte längre är lika tydligt ”vänster” om socialdemokraterna i den andra dimensionen. Vad som gör dem mer friheltiga: t ex synen på FRA, Ipred, Acta mm.

  Mitten är naturligtvis helt avhängig av politisk kontext. Testet är amerikanskt och min placering nära mitten betyder realistiskt sett att jag är en bra bit till höger om mitten i en svensk kontext. Detta gör alla resonemang runt den politiska kompassen en smula hypotetiska såvida man inte designar ett svenskt test.

  Att se Piratpartiet som en linje och inte en punkt är en strålande metafor för det jag försökte förmedla.

 6. @Lars-Erick

  Jag vet inte om vänster-höger i dess ekonomistiska meningen någonsin kommer bli obsolet. Det kommer nog alltid finnas en faktor i politiken som handlar om hur stort det gemensamma ska vara, hur stort skatteuttag man tror på och hur mycket som bör transfereras.

  Poängen för mig med att laborera med andra dimensioner är att det finns en möjlighet att det allt större konsensuset (och därmed bristen på reella alternativ) kring välfärdsfrågorna gör att vi kanske behöver hitta nya konfliktlinjer att bedriva politik längs.

  Jag  är tämligen överens med dig om dina funderingar kring partiernas placeringar. (Jag lånade som sagt illustrationen från HAX, som själv lånat den någonstans. En egenhändigt tillverkad skulle nog se lite annorlunda ut.)

  När det gä’ller PP:s placering tror jag du har fel. Jag tror vi har mer att förlora på att definiera oss längs vänster-höger axeln än vi har att vinna på det. Åtminstone idag. Oavsett om vi valde att ta ställning som gav intryck av att vi definierade oss till höger eller till vänster om den upplevda mitten skulle vi dels få en svekdebatt på halsen, dels skulle vi riskera att den andra halvan av partiet bröt sig ut.

  På gott och ont är vi en allians mellan höger och vänster. Vissa av oss ganska långt till höger eller vänster. Vi förenas av vårt gemensamma engagemang längs den andra politiska dimensionen.

 7. Jag undrar just i vilken ruta som de TV-licensstrejkande befann sig.
  Demonstrera mot makten har många sidor. Stegö använde avigsidan – alltså inte minister den gången. Frihet är det bästa ting osv. Men man får kämpa med blanka vapen!!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.