Här slipper ingen över bron – men välkommen in genom dörren… sen

Det är ju för sorgligt och perspektivlöst att vi kan ha en häftig debatt i samhället om och en stor opinion för en begränsning av invandringen. Att vi kan ha det trots att vår invandring är relativt begränsad och i princip består av asylsökande och andra med flyktingstatus, européer som kommer hit med stöd av EES-avtalet och anhöriga till tidigare invandrade. De senaste åren kompletterat med en viss arbetskraftsinvandring.

Jag säger att den är begränsad eftersom det inte är en öppen dörr in i Sverige. Av de drygt 13 000 som sökte asyl första halvåret 2009 fick 3 242 sin ansökan beviljad. För att inte någon invandringskritiker ska använda det som argument så erkänner jag att antalet anhöriginvandrare är stort, men många av dem är inte anhöriga till tidigare invandrare utan människor som bildat familj med en svensk. Vill man kritisera någon för de tusentals människor som kommer hit för att de bildat familj med någon som bor här i landet så borde man kanske inte kritisera regelverket utan de människorna som har den dåliga smaken att A) älska en utlänning, B) fejka en relation för att hjälpa en utlänning komma hit eller C) importera en make/maka.

Med detta sagt så är min poäng med detta inlägg inte att förklara hur ogenerösa våra invandringsregler egentligen är. Poängen är mycket allvarligare. Samtidigt som svensken sitter vid köksbord och ondgör sig över dumgenerositeten hos våra beslutsfattare så närmar sig en demografisk katastrof. De närmaste tio åren försvinner 100 000 personer mer från arbetsmarknaden genom pensionering än de unga som kommer in. Vi behöver trots allt en ung arbetsför befolkning som försörjer och tar hand om oss när vi blir gamla och skröpliga. Om vi inte skaffar tillräckligt med barn måste denna befolkning komma utifrån – genom invandring.

Den som tror att Sverige ses som paradiset på jorden av alla och envar runt om på planeten och att vi först kan ”kasta ut dom” invandrarna för att sedan om några år enkelt importera nya. Den människan har en falsk bild av Sveriges plats i världen. Vi är en liten okänd, kall och ogästvänlig nation som man bara flyttar till om man inte har så många andra val. Om några år kommer vi vara tvugna att ordna reklamkampanjer och kanske till och med muta folk för att komma hit. Som vi gjorde på 60-talet.

Alltså är vi helt dumma i huvudet om vi inte ser till att välkomna de som nu kommer hit och sätter till alla klutar för att så fort som möjligt välkomna dem och slussa in dem i det svenska samhället. Det är vår oginhet och främlingsrädsla som gör att det är för svårt för en nyanländ att snabbt bli en del av samhället. En oginhet som dels kommer till uttryck i segregation och sämre livschanser för dem med ett främmande ursprung, men också gör att vi har ett otympligt, krångligt och i många stycken människofientligt byråkratiskt system för att ta hjälpa dem.

Jag är så himla trött på debatten kring Sverigedemokraterna, kring vem som kan tänka sig eller inte tänka sig att samarbeta med dem, kring hur antidemokratiska de eventuellt är och hur de andra politiska partierna ska förhålla sig till dem. Kan vi inte bara enas om att de har fel. Att deras politik inte är den bästa för Sverige. Att Sverige behöver sina invandrare, alltid har behövt dem och kommer att behöva dem ännu mer i framtiden.

10 svar på ”Här slipper ingen över bron – men välkommen in genom dörren… sen”

 1. Så rätt, så rätt! Vi ska faktiskt vara tacksamma att några vill komma hit till detta land! Några som kan ta hand om vår industri, vår service, som ser till att det finns skattebetalare som ger resurser för att vårda oss på ålderns höst.
  Är också trött på sverigedemokraterna. Men vi måste förhålla oss till dem. Eftersom de har fel, och eftersom de trots detta har sympatisörer.

  (Se hur sd-sympatiörer resonerar: http://fpeslov.blogspot.com/2009/12/sverigedemokraternas-grasrotsrorelse.html ) Man vill skratta åt eländet, men skrattet fastnar i halsen…

  Sverige är litet och behöver invandrare.
  Det har jag kommenterar en massa gånger, bl a här:
  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/11/den-viktigaste-fragan.html

  En ”tröst” är att klimatförsämringarna kanske tvingar folk hit, från översvämmade länder. Ska vi då bygga murar?

  .-= Lars-Erick Fs senaste blog ..Kaffe, te och diabetes =-.

 2. OM det nu varit så att de flesta som kommer hit varit utbildade till något, eller unga och utbildningsbara, så skulle allt varit lugnt. Nu är det tyvärr så att de flesta har en lång väg till arbetsmarknaden och/eller en ovilja att arbeta. Om vi räknar grovt så är 50 % kvinnor. Muslimska män tillåter inte sina kvinnor att arbeta utanför hemmet. Den största mängden så kallade flyktingar kommer just nu, och har gjort i några år, från Somalia, Afghanistan och Irak. De första två länderna är inte kända för sina framstående universitet. Det är väl snarare regel än undantag att man är analfabet. De som är utbildade och vill ha jobb snabbt åker till ett annat land. Sverige har heller ingen fördel i att man kommer hit, får medborgarskap, och skickar alla pengar man tjänar till hemlandet. Konsumeras inte pengarna här skapar de ingen skatteintäkt mer än inkomstskatten.

  Jag är däremot för att ställa krav på dem som kommer hit. Anpassning till samhället och delaktighet i arbetslivet. Vill de inte jobba får de heller ingen mat på bordet. Arbetskraftsinvandrare är välkomna. De kommer inte hit för att sitta i en soffa och lata sig.

  .-= Bongomans senaste blog ..Slut på introduktionen =-.

 3. Somalia är kanske inte känt för sina universitet, men…

  En väns vän har tillbringat många år i Sydafrika, och där säger man att landet skulle slå bom stopp om det inte vore för somalierna! Där räknas de som de ultimata entreprenörerna, medan jag hört lite för många här hemma anklaga dem för att vara lata.

  Tänk vad synvinklar kan skilja sig åt…

 4. På samma sätt som det finns både lata och initiativrika svenskar, så finns det säkerligen samma spridning bland somalier… och inget säger att vi skulle locka samma sorts somalier som Sydafrika. Så kanske är det inte perspektivet, utan folket som skiljer …

 5. Idén att Sverige skulle behöva någon massiv invandring från tredje världens mest underutvecklade länder av några demografiska skäl avvisas av ledande forskare på området:
  ”Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.
  – Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet.
  Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.”

  Länk
  ”… Föryngringseffekten på landets totalbefolkning av invandring är ganska liten. Exempelvis har invandringen till Sverige under efterkrigstiden endast obetydligt verkat återhållande på den åldringsprocess som ändå skett i Sverige. Samma sak gäller framtida invandring. Om vi med hjälp av framtida invandring skulle konstanthålla kvoten mellan antalet förvärvsarbetande och antalet åldrings och förtidspensionärer krävs en orealistiskt stor invandring …”
  Länk

  ”Vi är en liten okänd, kall och ogästvänlig nation som man bara flyttar till om man inte har så många andra val.”

  Helt riktigt! Men VILKA är det då vi nu får hit som inte har något annat val? Högutbildade med internationellt gångbara utbildningar? Nej, knappast när andra länder erbjuder så enormt mycket bättre villkor. De som inte har några direkta kvalifikationer men är beredda att ta okvalificerade arbeten? Nej knappast dessa eller när Sverige inte erbjuder denna typ av arbetstillfällen …

 6. @Bongoman

  Din matematik är lite för slarvig, onyanserad och upplagd för att bevisa det du vill få sagt. Jag ägnade några timmar åt att plöja Migrationsverkets statistik häromdagen och det jag fick ut av det är att det är nästan omöjligt att uttala sig tvärsäkert utifrån den. Migrationsfrågan är flör stor och komplex att kokas ner till några slagord. Därför anser jag att den i grunden handlar om ideologi och inte egennytta. Vill vi eller vill vi inte ha ett öppet samhälle? Tror vi eller tror vi inte att olikheter är av godo?

  Lite om varför din matte är för förenklad:
  50 % av alla invandrare från muslimska länder är inte alls gifta med en man som inte tillåter kvinnor att arbeta utanför hemmet av en mängd skäl. 1) Många som kommer är ensamstående (såväl kvinnor, män som barn). 2) Många som kommer är inte praktiserande muslimer. 3) Många av dem som är muslimer tror inte på sharia-lagar och liknande utan har en modernare och mindre rigid syn på islam.
  Dessutom är det fortfarande så att en mycket liten del av de ca 90 000 som kom till Sverige 2008 var bara 8 000 flyktingar. de flesta av dem som du säger från muslimska länder (Irak och Somalia). Av de andra kommer över 20 000 från Europa (över 6 000 från Polen). Många (ca 33 000) kommer som anhöriginvandrare och en hel del av dem från Somalia och Irak och men alla är inte anhöriga till invandrare. De 2 5o0 Thailändskorna eller de nästan 1 000 kinesiska adoptivbarnen är exempel på detta.

  Om du ska använda statistik får du vara lite noggrannare.

  Vad gäller viljan att arbeta, vara delaktiga och produktuiva här i Sverige är jag övertygad om att problemet snarare ligger i vår ovilja att släppa in än i deras ovilja att bidra. Men där lär vi aldrig bli överens du och jag. Det handlar om människosyn snarare än fakta.

 7. @Roger Svensson

  Intressant läsning du bjuder på. Och det är möjligt att de du refererar till har rätt i att man vare sig ska överskatta problemet eller möjligheten att lösa det genom invandring.

  Men även om det är så, så talar inget av det de säger för att vi behöver en minskad invandring eller en särbehandling av vissa invandrargrupper, bara att vi behöver bli bättre på att se till att det blir lätt för de som kommer hit att snabbt bli produktiva medborgare. Något som vi här på Livbåten har skrivit om många gånger. Vi tror bara att detta åstadkoms genom bättre integration och mindre kontroll. Det kan bero på att vi är liberaler.

  Angående det andra du tar upp. För det första: Bland de som kommer hit är det ganska många som har högre utbildning, men vi har varit dåliga på att validera den och se till att de kan vara verksamma inom det yrkesområde de är utbildade för. För det andra: Vid samhällsekonomiska analyser är det inte nödvändigt att invandrare är högutbildade för att de ska vara ett tillskott för statsfinanser eller arbetsmarknad. Det räcker att det är kortare väg (dvs lägre kostnad) för dem till en viss utbildningsnivå än för en infödd som definitionsmässigt måste (så att säga) börja från början.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.