Journalisterna som polisens megafon

Jag skrev för en stund sen om polisens razzia i Malmö. Det finns två berättelser här. Den ena handlar om ett rutinmässigt tillslag mot en svartklubb med den normala följden i ett par gripanden och ett stort antal beslag. Den andra handlar om ett övergrepp mot en ideell verksamhet där en stor mängd privata och gemensamt ägda datorer som inte har med svartklubbens verksamhet att göra har beslagtagits.

Eftersom inte polisen kommenterar frågan mer än i sitt pressmeddelande där de inte vill kännas vid beslaget av datorer, kan vi inte veta vad som är den sanna berättelsen. Ord står mot ord, berättelse mot berättelse.

Vid en snabb granskning av hur media beskriver händelsen kan man undra vems uppdrag de anser sig ha. Polisens och statens, eller medborgarnas? Kolla följande länkar och bedöm själva:

DN, SVT Play, SR och Sydsvenskan (som iaf nämner datorbeslaget om än som obekräftat).

Jag hoppas att det finns journalister kvar i Sverige, som är beredda att ställa lite frågor till polisen om deras version av händelseförloppet. Frågor som: Beslagtog ni ett stort antal datorer? Varför då? Varför står det inte i ert pressmeddelande? På vilket sätt hade dessa datorer med svartklubbens verksamhet att göra? På vems instruktion och med vilka brottsmisstankar beslagtog ni datorerna? Etc

4 svar på ”Journalisterna som polisens megafon”

  1. Till skillnad från vad de flesta tycks tro så har polisen ingen skyldighet att uppge för allmänheten vad man tagit i beslag! Det är bara en generös service att man berättar om delar av beslaget och uppenbarligen har man skäl att tiga om datorerna – so what? Bara löjligt att tro att polisen skulle ’mörka’ en så offentlig åtgärd. Det bästa är att då FU-ledaren gett beslut om husrannsakan och beslag så kommer man även att helt fritt kunna kopiera och tömma alla hårddiskar etc! Nog en och annan pajas som skruvar lite på sig just nu!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.