En stjärna gör inget lag

Tänk er en briljant individualist ensam försöka dribbla sig igenom ett helt försvar i fotboll, hockey eller någon annan lagsport.

Tänk er en virtuos med aldrig så stor talang för trakterandet av ett instrument som själv fyller alla de funktioner som krävs för att få till stånd en konsert från att bära utrustningen via att sköta tekniken till att sälja biljetterna.

Försteviolinist
Tänk er en ensam pirat som ska reva segel, bemanna rodret och pumpa läns i hård sjö.

I mitt arbete befinner jag mig ofta i situationen att ett stort team av människor arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en enda person att för en kort stund glänsa. När någon ska göra ett viktigt framträdande för att övertyga, sälja eller på något annat sätt kommunicera så möjliggörs detta ofta av en hel stab av stödfunktionärer. Det ska vara bra ljud och rätt ljus, det ska kanske filmas och visas på en stor skärm för att alla ska se, miljön ska vara snyggt designad av en scenograf, det ska finnas ett väl genomtänkt manus och talaren ska ha haft chansen att förbereda sig med bästa möjliga stöd.

Om detta gäller för de företag och intresseorganisationer som är mina uppdragsgivare så gäller det också inom politiken.

Vi inom piratpartiet har lätt att mobilisera politisk kraft tack vare svärmen, men vi måste också kunna kanalisera den kraft, kunskap och de kompetenser som finns i vårt svärm till rätt uppgifter. Vi behöver idag inte bara tänka på vilka som ska vara våra kandidater till riksdagen, våra stjärnor, virtuoser eller segelmästare. Vi behöver också tänka på hur vi ska stödja dem; vem och vilka i den stora svärmen som kan hjälpa kandidaterna med allt runt omkring, så att de slipper slita med en enmansshow.

Jonathan Rieder Lundkvist, Emma och Jimmy Callin har alla tre varit inne på det här. Behovet av oss som inte kandiderar men som vill jobba för dem som gör det. Vi är ett lag och som Emma säger så är: ”hela poängen att vi ska hålla varandra under armarna för att kunna flyta.”

Så hur gör vi? Har ni några förslag? Hur organiserar vi vår svärm till stödfunktioner för våra kandidater? Jag tror en sak vi behöver göra är att lista de kompetenser och talanger som en kandidat kan ha nytta av så att vi kan skapa en pool av dessa. Samtidigt behöver var och en av oss fundera över vad vi kan bidra med. Och till sist behöver vi ärligt fundera över och och diskutera vad var och en av oss gör bäst.

För att börja med mig själv:

 1. Jag hoppas kunna bidra med stöd och hjälp för de som förbereder presentationer, tal och appeller – jag har arbetat med talskrivande och talarcoachning för näringslivet under de senaste åren.
 2. Jag hoppas kunna bidra med organiserandet och producerandet av events. Om det behövs moderator, research, redaktörsarbete inför organiserandet av sådant så är det en annan av mina yrkesroller.
 3. Jag hoppas kunna bidra med råd kring tilltal och budskapsformulering, vilket är en annan av de saker jag gör för mina kunder.

Vad har ni att bidra med?

EDIT: Maloki skriver också om detta i inlägget Bakom varje framgångsrik Pirat står en stark Svärm.

5 svar på ”En stjärna gör inget lag”

 1. Jag tycker det är helt fantastiskt att många tänker i de här banorna, jag håller helt med. När jag skrev ett litet hyllningstal till Farmor Gun på min blogg vet jag att jag fick kommentaren att det var ganska kul att en kandidat väljer att föra fram en annan, men det för mig känns som en självklarhet. Vi är bra på olika saker och vi behöver hjälpa varandra, oavsett vilken plats i partiet vi fyller för stunden.

  .-= Leffelinis senaste blog ..Kandidatfrågan Nr2 =-.

 2. Ja, det är mycket vackert skrivet. Och jag är själv rätt säker på att den dagen vi vet vilka som har fastnat på Riksdagslistorna, då kommer också en stor mängd av de pirater som kandiderade men inte fick plats att göra detsamma. Jag vet vad jag kan. Så oavsett om jag hamnar i Riksdagen eller ej, så har jag talanger som jag kan omsätta i piratpolitiken.

  Och vidare – om vi kommer in i Riksdagen i september 2010, så är det förstås ändå inte alldeles säkert att alla på listan kommer in i Riksdagen. Dessa personer har ändå fått ett stort förtroende från Piratpartiets medlemmar, i deet att de ändå hamnade på listan – de kan också göra massor av nytta, om än inte specifikt som riksdagsledamöter.

  Det kommer att behövas allehanda tjänstemän och funktionärer av alla de slag.
  Det kommer inte att saknas viktiga uppgifter för någon.

  .-= Calle Rehbinders senaste blog ..Exakt som jag befarat… =-.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.