Patent som idé och krass verklighet

Verkligheten stämmer sällan med kartan. I fallet patent är det närmast löjligt övertydligt. Patent har kommit att i vissa lägen bli ett hinder för innovation snarare än ett skydd och stimulans för innovatörer. Problemet är frågan om det finns något bättre om vi vill skydda och stimulera våra idésprutor…?

Prärietankar har nu två gånger ifrågasatt hur ”liberala giganter” som jag och HAX kan hålla tyst om piratpartiets syn på patent. Han ifrågasätter den linje om framförallt medicinpatenten vars kanske tydligaste proponent är Amelia Andersdotter.

Jag kan inte tala för HAX räkning, men jag tycker nog att det är dags att tala för egen. Jag får säga att jag inte tycker den uppgiften är helt lätt, eftersom det är svårt att vara odelat positiv eller negativ.

###Patentens idé

Som liberal förutsätts jag gilla patentsystemet, eftersom det så att säga är grunden för kommersialisering av nya idéer. Logiken i det hela är att om idén är oskyddad så sitter man med svarte petter i form av utvecklingskostnader, medan någon annan suger i sig honungen i form av produktion utan egen forskning och utveckling. Om det enda utbyte man får är en hög räkningar och det tveksamma nöjet att se hur idén gör storvinster i **någon annans** produktion, så är det rätt lättförståeligt att man kan hålla sig för skratt.

Sådan ser teorin ut, och så långt är jag med.

Kostar det miljarder att ta fram en produkt, så får man antingen avkastning — eller så blir det bara en produkt någonsin. Det är medicipatentens dilemma: för även om det går att argumentera att en stor del av forskningen sker utanför medicinbolagens dörrar, så kostar det att omsätta det i medicin. Att det blir dyrare innan generika kan tillverkas påverkar inte det argumentet ett jota, för det är nästan självklart. Det finns saker att angripa, men logiken i sig är inte det minsta märklig.

Däremot får det konsekvenser, och de kände man till redan i början.

###Patent är ett temporärt monopol, ett ingrepp i marknaden

Det är lätt att glömma att man redan när patentsystemet skapades såg problemen. De som satte systemet till världen var inga dunungar, och de var knappast odelat extatiska. Trots det såg de sig nödda och tvungna att fatta ett beslut som i sin grund egentligen är ett undantag i de normala marknadsprinciperna. Uppfinnande och entreprenörskap var så viktigt och uppfinnarna var ofta direkt maktlösa mot större industriella giganter. Men för att stävja nackdelarna kringgärdades patenten med krav och begränsningar, och ribban sattes ganska högt. För slutar patenten fylla det tänkta syftet, så blir de en kvarnsten runt samhällets hals.

Litmustestet för en idé är hur väl den fungerar när den möts av verkligheten. Patentsystemet har alltid varit det bästa svaret på frågan om hur man skyddar uppfinnare, men det betyder inte att systemet varit bra. Tvärtom är patentsystemet nog på god väg att gå åt helvete.

###Patenthajar och idiotpatent

Redan Edison skaffade sig mer än ett fyrsiffrigt antal patent. Långt ifrån alla av dessa var sådana som patentsystemets fäder tänkt sig, utan ett stort antal av patenten var mer av inmutningskaraktär. Edison satte helt enkelt upp staket, så att ingen annan skulle kunna göra något baserat på samma tankegods — inte för att han tänkte starta produktion, utan enbart för att sätta upp den stora varningsskylten.

Det skapas ett minfält av monopol, ett som rent krasst bromsar och hotar innovation. Dessutom uppstår allt fler märkliga avarter.

Alla som vill diskutera patent borde läsa in sigdiskussionen och turerna kring mjukvarupatent. Starka lobbykrafter har försökt göra det möjligt att patentera mjukvara, affärsmetoder och andra väldigt diffusa idéer. Flera patentverk i Europa har av okunskap, momentum eller korruption beviljat patent på saker som överhuvudtaget inte har i ett patentsystem att göra. Varje sådant patent som sätter staket runt löst idégods snarare än konkreta uppfinningar skapar patentinflation utan verklig substans. Mjukvara, gener, teorier, affärsmetoder etcetera har inte i patentsystemet att göra, helt enkelt för att patentsystemet då blir ett hinder snarare än en stimulans till utveckling. Ju mer vi förflyktigar patentens idé, ju mer lämnar vi dörren öppen för katastrofer.

Men om det är illa här, så är USAs situation nästan katastrofal. Där har det till och med uppstått fenomen som ”patent warehouses” (patentlager) — det vill säga företag vars enda affärsidé är att samla på sig oanvända patent, patent man sedan kan använda för att stämma innovatörer som råkar trampa i minfältet. Civilrättsliga mål som affärsidé med andra ord, RIAA med flera har haft mycket existerande tankegods att basera sina kampanjer på.

Patentsystemet riskerar förblöda när advokatlegionerna blir viktigare än innovationerna.

###Tillbaka till kärnan, skyddet för innovatören

Det skall handla om att främja innovation, i annat fall fyller patentsystemet inte sitt syfte och bör pensioneras omgående. Det handlar inte om en naturrätt, utan om ett undantag i den normala kommersiella logiken för att skydda idésprutorna så att de har råd att fortsätta spruta idéer. När patentsystemet blir ett minfält varje innovatör måste krypa igenom, så är det svårt att hävda att det främjar innovation.

Det går att ifrågasätta om patenten verkligen fyllt ett av sina huvudsyften: att skydda uppfinnaren mot exploatörer. För att igen göra en parallell till upphovsrätten, så skyddas mellanhänderna/exploatörerna ofta bättre än upphovsmannen/uppfinnaren. Det är ofta en David mot Goliatsituation, där David bestulits på slungan. Fråga Håkan Lans om ni inte förstår vad jag menar.

Patentsystemet kräver att uppfinnaren är beredd att väcka civilrättsligt mål för att hävda sin rätt. Där uppstår ett lite prekärt problem om uppfinnaren är en ensam fattiglapp och motståndaren kan skicka en mindre armé av stjärnadvokater till rättssalen. Är motståndaren dessutom en av de verkliga giganterna, så har de några tusen patent själva, och kan med stor säkerhet gräva fram något som de rätt eller fel kan hävda är grund för motstämning.

Den lilla innovatören har ofta att se fram emot år av processande och kostnader i mångmiljonklassen. Allt medan uppfinningen i praktiken är värdelös och låst innan fallet är löst. Så man kan fråga sig om patenten fyller sitt syfte?

###Fast problemet försvinner inte

Det stora problemet med att slopa patent är att om inte patentsystemet fanns, så skulle vi troligen uppfinna det.

För problemet patentsystemet löser: att det måste finnas ekonomisk grund för att våga finansiera en uppfinning, för att inte uppfinnaren omedelbart skall slukas med hull och hår, kvarstår. Och här finns skäl att föra diskussionen öppet inom piratpartiet, och här har också prärietankar rätt — i alla fall delvis:

> Det må ligga en viss sanning i att mindre bolag och akademiker står för majoriteten av genombrott. Men det är verkligen inte ett argument mot läkemedelspatent. För just småföretag, och universitetsforskare som försöker slå mynt av sina upptäckter, så är nämligen patent fullständigt nödvändigt. Dessa småföretag är nämligen helt uppbyggda kring patent. Det är många gånger det enda dessa företag har på tillgångssidan.

###Reparation, inte rivning

Jag tror inte svaret är att riva ner patentsystemet. Jag tror dessutom man gör totalt självmål om man överlåter hela klabbet (ansvar, kostnader, utveckling) till statsmakten. Statlig styrning har knappast världsbäst track-record när det gäller sånt — varken här eller någon annanstans på jorden …någonsin!

Så, med mindre än att någon kommer med en bättre idé om hur vi skall fylla patentens syfte, så är vi beroende av patentsystemet. Däremot behöver systemet reformeras och rensas på ogräs, annars kan vi lika gärna skrota det och hoppas på det bästa.

Vi behöver:

+ Flytta upp ribban igen, så att det krävs verklig och konkret innovation för att kvalificera sig. Slut på flyktiga, luddiga och totalt abstrakta patent, liksom patent på tankemönster eller rena upptäckter.
+ Se till att det finns ett tydligt internationellt regelverk som tillåter tillfälliga och framtvingade licenser (mot skälig ersättning) för humant tvingande situationer som pandemier eller mediciner till tredje världen. Nog för att ökad rikedom skulle lösa problemen, men det är knappast en tröst för den som är sjuk nu!
+ Se till att David får tillbaka sin slunga, så att patenten faktiskt skyddar innovatören även när han eller hon inte har råd med en egen legoarmé av advokater.
+ Se till att det finns tydliga och mer omfattande undantag för att tillåta forskning även när den tangerar patentskyddat material.
+ Skapa regler för att hindra patenthamstring som inte syftar till forskning, utveckling eller produktion, så att det inte skapas minfält i form av patentlager.

Så visst vi behöver ett patentsystem, eller något motsvarande. Men ett dåligt skött system är nästan sämre än inget alls. Patentsystemen är dock så pass kortfristiga, att om man ändrar reglerna idag och dessutom ger tydliga signaler om patenttyper som det knappast lönar sig att processa om, så går det att styra upp eländet relativt fort.

Det brinner lite att göra något åt saken. Låter man det vänta tills fem sekunder i midnatt, så riskerar man att åtgärderna blir hafsiga och kastar ut barnet med badvattnet.

Att jag inte tjafsat om saken inom PP, handlar till stor del om att det är bättre att ta avstamp i en kritisk hållning och arbeta sig inåt än tvärtom. Att jag skriver nu, är för att jag inser att den kategoriska hållningen stänger ute människor som i övrigt sympatiserar med våra frågor, det är med andra ord inte längre läge att hålla käft och sitta still i jollen.

Det är inte en simpel utmaning att lösa problemen, men det är tacksamt att debatten kommit igång.

Uppdatering: ”RikMatts” påpekade att motivationen ”befrämja innovation” inte är hela sanningen. Idén med patent är minst lika mycket att få tillgång till innovationerna samlat, sökbart och tillgängligt för alla. Det är så att säga andra sidan av myntet, att man för att få patent måste dela med sig av idéerna — ett nog så gott skäl i sig självt för att inte göra sig av med patentsystemet. Det är med andra ord ett utbyte, temporärt monopol mot informationsfrihet. Alternativet är i många fall rena industrihemligheter, där det inte finns någon annan bortre gräns än hur länge man lyckas hålla sekretess.

35 svar på ”Patent som idé och krass verklighet”

 1. Jag är starkt oenig i att syftet med patent skulle vara att främja innovation.

  Syftet är att på ett ställe, ordnat, klassificerat och sökbart ordna så stor del av allt mänskligt teknisk tvetande som möjligt för att denna FRIA kunskap skall främja vetandets, kulturens och teknikens vidare odling.

  Främja innovation, vilket jag faktiskt tror är betydligt överdrivet, är i så fall endast en, mindre, del av patentsystemets syfte.

  Tyvärr har patent traditionellt enbart intresserat särintressen vars lobbygrupper varit likgiltiga inför kunskapsspridningsaspekten.

  Piratpartiet ÄR fri kunskap. Piratpartiet borde ta den utgångspunkten i sin politik, hur fri kunskap skall kunna samlas och hittbart ordnas, med så små monopolskador som möjligt.

 2. @RikMatts: Nåja, populärversionen är nog att det skall främja innovation, och man kan tolka din längre och bättre beskrivning som att det just främjar innovation. Däremot böjer jag mig gärna för din beskrivning som är bra mycket mer komplett – respekt!

  @Tor: Det som borde hända är att det städas i dumheterna. Det som troligen kommer hända är business as usual, det vill säga att mjukvarupatenten fortsätter smygas in genom bakdörren.

 3. @RikMatts: Det du talar om är väl snarare meningen att uppfyllas av systemet med vetenskapliga publikationer och artiklar där ett enormt kunskapsträd byggs via citeringar på ett standardiserat sätt osv, och det finns enorma sökbara databaser av dessa…. Ingenting i denna kunskapsbank får förövrigt enligt patentregler patenteras, men sker såklart aldeles för ofta ändå.

 4. Nja Leffe, RikMatts har en poäng. Villkoret för att få ett patent är faktiskt att man släpper ifrån sig dokumentation som är tillräcklig för att andra skall kunna dra nytta av patentet. I utbyte får man sitt tillfälliga monopol.

  På det sättet kan man gott säga att RikMatts beskrivning är bättre. Däremot pratar man oftast om den innovationsmotiverande faktorn.

 5. Han har absolut en poäng i att det är trevligt att läsa andras patent, dock är det inte fri kunskap – Det du fritt läser om bland patenten är en förteckning och beskrivningar på vad du INTE får använda fritt. (du kan visserligen ganska ofta tänka ut hur du ska modifiera / komma runt det)

  kanske hamnar i närheten av hårklyveri, men: ETT PATENT SKA PER DEFINITION INTE INNEHÅLLA KUNSKAP.

  Det ska snarare beskriva smarta sätt att använda kunskap – Uppfinningar helt enkelt.

  Därav att matematik t.ex. inte kan patenteras, utan istället publiceras och bildar dessa enorma riktiga kunskapsträd/databaser.

  • usch, känner mig så tråkigt petig nu… men det är verkligen skillnad.
 6. Missar ni inte ett av syftena med patent?

  Att ge allmänheten ökad tillgänglighet till de tekniska framstegen.

  Och med det menar jag faktisk exploatering/tillämpning av idéerna i tjnster och produkter inte teoretisk kunskapsspridning via kunskapsbanker.

 7. Nja. Vi tar ett konkret exempel och backar till någon gång på 70-talet.

  En bekant till mig (mina föräldrars generation) som är ingenjör, ljudtekniker och musiker kom inte överens med sina elektroniska trummor (tror de var simmonds eller något liknande). De var stumma och okänsliga och allmänt frustrerande att spela på.

  Det slog honom att det bästa vore om trummorna var klädda i trumskinn med samma känsla som den akustiska varianten, fast dämpade och elektroniska då förstås. Han knepade och knåpade och lyckades lösa ett antal tekniska problem så att han fick fram något som tillfredsställde hans önskemål.

  Det var naturligtvis en given hit, och han insåg att kunde han få ut dem på marknaden skulle han kunna bli rik. Oerfaren som han var, så väntade han inte på patent utan visade dem för en potentiell finansiär som han av en händelse fått kontakt med.

  Under förevisningen demonstrerade han hur de fungerade och visade den dokumentation han preparerat för en patentansökan. Finansiären sa förvånande nog tack men nej tack.

  Något senare skickade han in en patentansökan, bara för att upptäcka att någon annan hunnit före. Bakom den patentansökan stod – tralala – en viss finansiär.

  Det som var mest frustrerande förutom att han blivit totalblåst, var att bara själva demonstrationen inte skulle varit tillräcklig. Det var den information han preparerat för patentansökan som gjorde det så förbaskat lätt att stjäla idén.

  Jag har inget sätt att kontrollera historien, så jag kan inte verifiera sanningshalten. Dock skulle det inte förvåna mig om det är sant. ISF skulle han ha ägt rättigheterna till en av världens största hits inom elektroniska slaginstrument.

  Bara för att ingen av de underliggande teorierna skulle kunnat patenteras, är det lite väl att inte kalla en innovation för en form av kunskap. Hade patentsystemet inte fungerat, skulle hans alternativ varit att epoxylimma elektronik och receptorer, och därmed tvinga konkurrenter att börja om från början utifrån vad man kan se på ytan.

  Det är för övrigt precis vad en kund till mig gör. Deras produkt består av standardiserade komponenter, tricket ligger i hur dessa kombineras och mjukvaran som styr det hela. För att inte någon av konkurrenterna helt sonika skall tanka ur informationen ur enheten, eller kopiera elektroniken, så är den ett massivt epoxypaket — så det enda sättet att öppna innebär att man förstör det man försöker kopiera.

 8. För övrigt är det i RikMatts kunskapsbanks-perpektiv helt å skogen vad som tillåts som patent. Idag är det rätt uppenbart att de skrivs för att vara så svåra att förstå som man bara kommer undan med. Inte acceptabelt.

 9. Jaha, det ska vara en gammal moderat till att sätta ord på ens egna tankar. Förutom att jag inte har lika höga tankar om en fri marknad så tror jag nästan jag kan skriva under på det mesta. Och den här debatten har i alla fall skett internt så länge jag kan minnas i partiet. Jag är dock inte så säker på att jag tycker att statligt finansierad medicinforskning är så mycket värre än medicinforskning finansierad av storföretag. Men att vi inte bara ska skrika ”patenten ska bort” håller jag med om. Faktiskt främst för att det är opedagogiskt och dumdristigt att strida för och att göra för snabba samhällsförändringar överlag.

 10. Marcus Fridholm. Sedelärande historia, om jag nu bara kunde lista ut om det talar för eller mot patentsystemet. 😉

  Det tangerar iaf min ”pet peeve” med patentsystemet… Att det applicerar på Ideér och hindrar individer från att agera på sina egna helt självständigt påkommna idéer bara för att någon annan registrerat dem.

  Att hindra individer från att agera på sin egna idéer anser jag vara det som gör patent betydligt mer ”fel” rent principiellt än tex upphovsrätt. (Tror detta kan anses vara en mycket liberal ståndpunkt fö)

  Man kan också ifrågasätta om det är rättfärdigt att de som inte hann först men ändå lagt ned forskningskostnader ska få sitta kvar med sin ”Svarte Petter” som du uttrycker det.

 11. @Marcus: Jag gör en chansning och försöker använda ditt konkreta exempel för att förtydliga vad jag menar, sedan ska jag försöka att vara återhållsam angående detta eftersom det i sig inte är så viktigt i det stora hela.

  Din kompis sökte antagligen inte i patentregistret efter närliggande patent för att hitta lösningar och vidareutvecklade dem medans han byggde sina trummor.

  Antagligen sökte han inte efter kunskap efter hur han skulle spänna och limma osv där heller.

  Behövde han inhämta kunskap för något gjorde han det med stor sannolikhet på annat håll. (böcker, biblioteket, fråga runt, fack-tidningar, …)

  Krävdes säkert en hel del uppfinningsrikedom (passande ord) även om det inte krävdes så stora kunskaper för hans bedrift.. eller mer korrekt uppfinning!
  Därför blev ansökan rätteligen godkänd. (även om det var fel namn bakom)

  I patentregistret sökte han antagligen däremot för att kolla att ingen redan registrerat en liknande uppfinning när han redan kommit på sin ide’ och för att få inspiration hur själva ansökan skall utformas.

  Nu var ju detta en chansning (vore kul om du kunde kolla upp!;)) från min sida eftersom jag inte vet ifall det verkligen gick till så som jag just beskrev – men det är iaf så det ”brukar” gå till så det borde som sagt illustrera min poäng om skillnaden mellan patentregister och kunskapsbank.

 12. Jag har väldigt svårt att förstå varför liberaler förväntas vara för patent (och andra intellektuella monopol). Jag kan oerhörd varm rekommendera den lysande Against Intellectual Property av den libertarianske filosofen Stephan Kinsella.

  Det är ett absolut måste för en liberal att läsa den texten! Intellektuell äganderätt är ett monumentalt feltänk i grunden. Alla problem, gråzoner, tolkningar, glidningar, bieffekter och trassel som intellektuell äganderätt skapar borde vara ett hint om att något är trasigt i fundamentet. Inga av dessa problem finns med den vanliga äganderätten som rör fysiska, ändliga resurser. Tanken att någon kan äga tankar, idéer och information är helt enkelt trasig.

 13. föreslår att alla som debatterar patent först läser följande mycket mycket noga:
  http://www.uppfinnare.se/page.asp?pageid=2379

  …så slipper alla ödsla så mycket tid på att diskutera exakt vad dagens patent är och innebär idag, vilka regler som gäller osv. (men kanske inte alltid efterlevs så bra alltid)

  Länken är kortfattad, bra och lättläst och går till svenska uppfinnareföreningen.

 14. Marcus,
  Tack för att du tog bladet från munnen. Jag hoppas du lyckas driva frågan internt. Däremot undrar jag om du kommer att lyckas med tanke på att hela piratpartiets ledning låst fast sig vid patenthat och förespråkande av statlig planekonomisk läkemedelsforskning.

  Däremot vill jag gärna kommentera några av dina förslag:

  ” Flytta upp ribban igen, så att det krävs verklig och konkret innovation för att kvalificera sig. Slut på flyktiga, luddiga och totalt abstrakta patent, liksom patent på tankemönster eller rena upptäckter.”
  Det är knappast något brinnande problem inom medicin men däremot har jag hört sådan kritik angående GMO-patent. Orsaken är att pga livrädda politiker är den branschen genomregelrad och dyr varför få aktörer har råd med patent. Därmed blir de också breda och luddiga,

  ” Se till att det finns ett tydligt internationellt regelverk som tillåter tillfälliga och framtvingade licenser (mot skälig ersättning) för humant tvingande situationer som pandemier eller mediciner till tredje världen.”

  De flesta läkemedelsföretag är idag beredda på sådan förlikning då de är väldigt känsliga för public relations. Däremot kommer de naturligtvis aldrig att godkänna regelrätt patentbrott. En annan lösning är ju faktiskt bistånd från väst.

  ” Se till att det finns tydliga och mer omfattande undantag för att tillåta forskning även när den tangerar patentskyddat material.”

  Det är idag inte brottsligt att använad sig av andras patent inom forskning, så länge ens eget patent inte inkräktar på någon annans. Och ren grundforskning behöver inte bry sig om patent.

 15. Visst ja en sak till,
  Genpatent är faktiskt inte så dumma. För det första är de ej regelrätta immateriella patent, utan består av molekyler. Vidare finns det många applikationer som är rena rama läkemedel. Som jag påpekat på en annan blogg, så finns det nu behandlingsformer där man klistrat in en mänsklig gen i ett trasigt virus. Viruset injiceras sedan i hjärnan som då lurar hjärncellerna att tillverka ett protein som kan skydda mot tex parkinson. Med andra ord ett rent läkemedel. Som endast består av gener.
  Samtidigt är de påstådda riskerna smått absurda. Ett patent reglerar endast en uppfinning då den ger ekonomisk vinning. Det finns med andra ord inte någon vinning eller möjlighet för ett företag att på något sätt utnyttja ett genpatent oavsett om genen finns i oss alla.

 16. leffe:

  För något år sedan var jag i kontakt med en forskargrupp som utvecklade matematiska algoritmer som används i produkter för vissa funktionshindrade grupper. Problemen de försöker lösa är komplexa och det behövs en stor flexibilitet i produkterna för att göra anpassningar till olika människors funktionshinder.

  Nu förhindras emellertid den flexibiliteten av patenten. Olika tillverkare löser olika problem i sina produkter, men många med funktionshinder kommer i kläm genom att patenten inte kan kombineras i samma grupp. (Produkterna är dyra och de med funktionshinder är en relativt sett svar ekonomisk grupp.)

  Jag frågade forskaren som var ansvarig för gruppen (en japansk matematiker) om detta. Han höll med mig om att det var ett stort problem och att det var otillfredställande att jobba så. Som finansieringsmöjligheterna såg ut såg han dock ingen annan möjlighet.

  Som både jag och han såg det är kanske själva marknadsekonomin problemet här. Den fungerar inte för alla problem där vi behöver fördela resurser. Patent är en del av marknadsekonomin och kan nog inte diskuteras bara för sig. Ett större grepp om fördelningsfrågorna är nödvändigt såvitt jag kan se. Framförallt måste nog alla debattörer offentligt medge att marknadsmekanismerna inte alltid fungerar till det bästa. De som inte gör det tror jag man bör undvika att debattera med. Det är slöseri med tid annars.

 17. @LeoB Hmm… jaaa, men varför riktar du den kommentaren till mig?

  Vill man, vilket jag också vill – läs gärna andra pågående debatter om patent – ta bort eller förändra / förbättra ett system bör man åtminstone förså varför det skapades och existerar, dess regler och hur det är tänkt att fungera.

  Det blir bara sämre om felaktig ”fakta” smygs in oavsett hur vacker den låter.
  Det farliga är hur snabbt saker som ”kunskapsbanken” fastnar för att folk helt enkelt VILL tro på den trots fakta, logik och praktisk erfarenhet.

 18. …kanske skulle jag ha inlett med att tala om att jag tycker själva inlägget är mycket bra innan jag började kritisera andra kommentarer och påpeka felaktigheter där….

 19. @Leffe: Om din kritik stannar vid ifall vi skall diskutera hur patenten borde fungera, eller hur det tyvärr faktiskt fungerar — då framgår det nog att du gillade det du läste 😉
  Jag tycker att patent faktiskt borde vara just en sådan kunskapsbank, oavsett hur det faktiskt ser ut. Om inte annat skulle en sådan sak passa som reformkrav från PP.

  @LeoB: Marknadsekonomi har ibland kortsiktiga problem, det medges. Tyvärr visar det sig minst lika ofta att man ställer till större skada än nytta när man försöker reglera bort de problemen.
  Case in point: lånebubblan kring våra bostäder beror på:
  a) Högrisklån, vilka var ett politiskt beslut,
  b) försök att kompensera för högrisklån genom att mörka papprens dåliga säkerhet,
  c) lokalt (Sverige) i att det på grund av bostadsregleringar och byggnormer är för dyrt att bygga hyresrätter där folk vill bo.

  @Martin Ström: Nej man behöver verkligen inte vara för patent bara för att man är liberal, det är en total missuppfattning. Personligen tycker jag det är ett typiskt exempel på en lösning som kommit till för att man inte hade något bättre svar på frågan.

  @Niklas Lindgren: Patentsystemet har luckrats upp för mycket. Att hitta vansinniga patent som inte borde gått igenom är bara en googling bort, de är legio. Patentadvokater rider dessutom paragraferna och de med ekonomiska muskler utnyttjar dessa för att åka bananskal genom systemet. Håkan Lans är uttjatad som exempel, men hans tvister är en bra illustration på hur snett det kan slå.
  Jag vill att patentsystemet skall stramas upp, så att det blir just den tillgång det var menat att vara. Främjar det inte innovation (genom incitament och kunskapsindexering), så tjänar det inget syfte sett från samhällets sida.

  @Ingen speciell: En Bell-/Antonio Meucci-historia skulle kunnat undvikas om det fanns ett bra och konsekvent system för patentdelning och överlappning. Winner takes it all är knappast idealt i sammanhanget. Hur det rent praktiskt skulle se ut har jag inte funderat på, men det tycker jag skulle vara en bra reform.

 20. Tror du har rätt i att systemet måste stramas upp. Frågan är dock om man kan lägga till något slags aktivitetskrav? Eller åt andra hållet, man även kan bli stämd för att hålla inne med patent.

  Sen behöver nog handläggningstiderna kortas ner betydligt. Ett vanligt sätt att komma undan är ju att förhala in absurdum, gärna tills motparten har gått i KK. Men det är ju rent administrativt arbete.

 21. Jag håller med i det mesta som du skriver. Däremot tyckar jag att det är utökningen av det patenterbara som är problemet inte någon slags utvattning av det klassiska systemet. Drivkraften bakom utökningen är inte så mycket industrientresse – det finns industrier som snabbt vill kopiera och sådana som vill utveckla. Utan snarare politikerna som driver på om de tror att det ligger i nationens ekonomiska intresse.

  Visst tidiga ideèr på jungfruliga områden kan se besvärliga ut Tiden från ideé till marnadsintroduktion är dock mycket lång, faktiskt längre än patenttiden ibland.
  Detta gäller de stora principerna typ supraledare,transistorn, läkemedel etc. När man i Against Intelectal Monopoly tvingades man ta till ett exemple där patenttiden var 32 år för att kunna bekräfta sin hypotes

  Att sedan personer som rikmatts inte tar till sig den moderna upphovsrättens moder är beklagligt.

  To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

 22. Marcus Fridhom,
  ” Patentsystemet har luckrats upp för mycket. Att hitta vansinniga patent som inte borde gått igenom är bara en googling bort, de är legio.”

  Det är möjligt att du rent generellt har rätt, marcus, men jag är specifikt intresserad av läkemedelspatent. Jag känner varken igen din beskrivning där när det gäller luddiga patent av upptäckter versus uppfinningar, att genpatent skulle vara ett direkt problem, att det inte skulle finnas en vilja inom läkemedelsindustrin att finna lösningar för fattiga i tredje världen, eller att det skulle finnas hinder att använda sig av andras patent inom forskningen.

 23. Niklas, problemen med patent inom forskningen kan vara en missuppfattning från min sida. Du får gärna berätta vad du som inblandad har tillåtelse att göra eller inte.

  Genpatent kan eller kan inte vara ett problem, beroende på vad det är man försöker patentera och hur lagarna används. Om det man försöker patentera är sekvenser som existerar naturligt, så försöker man patentera en vetenskaplig upptäckt vilket är klart problematiskt. (jfr EPC andra delen art. 52:2a)

  Jag tror säkert det finns en vilja att söka lösningar för tredje världen, skrev jag motsatsen någonstans? Däremot är det långt ifrån säkert att de lösningar man är villig att kontemplera räcker, och i det läget anser jag att det finns situationer där de humana aspekterna bräcker förhandlingsrätten — det kan man tycka vad man vill om, men om inte annat skulle en sådan möjlighet fungera som ett incitament att förhandla. Å andra sidan behövs nog även positiva incitament, så att det inte bara är piskan som åker fram.

 24. Marcus,
  Angående patent inom forskning så finns det så vitt jag vet inget problem med att använda sig av andras patent när man forskar fram sina egna nya patent. Och jag har själv använt patent inom ett projekt för några år sedan inom akademisk forskning. Det viktiga är att de nya patenten inte inkräktar på gamla patent.

  När det gäller genpatent så är inte en befintlig gensekvens som finns i människa naturligt, patenterbar. Patentet måste dessutom ha industriell användning.

  När det gäller u-länder så anser jag varken patent eller läkemedelsbolag vara problemet. De gör mycket redan idag och att störa dagens incitamenten är en reell risk. Just mediciner till sjuka tycker jag annars är något där just u-hjälp faktiskt kan ha en roll, istället för att allt skall försvinna i korruption och diktaturers fickor.

 25. Så, det du säger är att du kan använda andras patent helt fritt i forskningen så länge dina egna inte inkräktar på dem? Är det rätt uppfattat?

  Jo jag vet att patent måste ha en industriell användning, i teorin i alla fall. Tyvärr finns det en uppsjö av patent vars industriella användning är minst sagt diskuterbar.

  När det gäller u-länder, eller bara länder med många fattiga och sjuka, så försöker man. Likväl misslyckas man. Jag tror att man måste prata en kombination av negativa och positiva orsaker att göra mer. Till exempel skulle jag rent spontant, och utan att ha grävt ner mig i konsekvenserna, kunna tänka att en tillåtelse till lokal produktion av generika i tredje världen, skulle kunna motivera ett senareläggande av tillåtelsen att producera generika i väst… Det finns säkert miljoner skäl till att en sådan sak skulle vara dålig, men jag tog det som exempel för att visa att man kan diskutera kreativa lösningar.

 26. Att använda andras patent i sin forskning är helt ok. Man får använda andras patent om jag som privatperson t.ex. vill bygga mig en ny fräck elbil utan att jag behöver betala licenser för det. Säljer jag bilen får jag förmodligen problem, speciellt om jag gör många bilar.

 27. Det här med att det ursprungliga syftet med patent ska vara att samla in kunskap för världens bästa ifrågasätter jag rätt skarp. Kolla in den här konspiratoriska modellen:

  Låter man patenten vara hemliga så skulle man vid patentintrång kunna plocka fram de ur sitt eget eller statens hemliga register och säga – hoho lille vän, kolla in mitt patent, time to pay up!

  Varpå den man stämmer säger -haha, din räv, kolla in mitt patent som är en dag äldre än ditt! Vad sa du nu ditt gamla kålhuvud?!

  Det är alltså av nödvändighet så att patenten måste vara offentliga och granskade för prior art för att man ska kunna stämma varandra för patentintrång och vara någotsånär säker på utgången. Annars blir det som att spela rysk roulette, vem som helst av parterna kan få skallen bortskjuten.

  Jag lutar alltså åt att en ekonomisk nödvändighet fått lite fräcka kläder och snygg makeup. Att patentsystemet inte aktivt används av entreprenörer för att lösa problem är ju välkänt, det är först när man själv vill skydda något som man kikar i databaserna och upptäcker att någon annan varit före 😉

 28. <p>Så, det du säger är att du kan använda andras patent helt fritt i forskningen så länge dina egna inte inkräktar på dem? Är det rätt uppfattat?</p>

  <p>Jo jag vet att patent måste ha en industriell användning, i teorin i alla fall. Tyvärr finns det en uppsjö av patent vars industriella användning är minst sagt diskuterbar.</p>

  <p>När det gäller u-länder, eller bara länder med många fattiga och sjuka, så försöker man. Likväl misslyckas man. Jag tror att man måste prata en kombination av negativa och positiva orsaker att göra mer. Till exempel skulle jag rent spontant, och utan att ha grävt ner mig i konsekvenserna, kunna tänka att en tillåtelse till lokal produktion av generika i tredje världen, skulle kunna motivera ett senareläggande av tillåtelsen att producera generika i väst… Det finns säkert miljoner skäl till att en sådan sak skulle vara dålig, men jag tog det som exempel för att visa att man kan diskutera kreativa lösningar.</p>

 29. Hej Markus

  Jag tycker du har väldigt rätt om patent och upphovsrätt. Upphovsrätten är moraliskt försvarbar men lider av vissa brister och behöver reformeras. Patenten däremot är både moraliskt oförsvarliga och helt felkonstruerade i sin nuvarande skepnad.

  Ett sätt att göra patenten bättre vore att:
  1. Göra om dem så att de är en automatisk upphovsrätt som tillfaller uppfinnaren, på samma sätt som en kompositör eller konstnär har upphovsrätt till sina verk. Då går de att försvara moraliskt.
  2. Ta bort systemet med patentvillkoren och bara låta skyddet omfatta själva uppfinningen baserat på ritningar och tekniska funktionsbeskrivningar. Då öppnar man upp för parallella självständiga men likvärdiga uppfinningar och man tar bort en stor del av möjligheten att skapa patent vars enda syfte är att blockera andras uppfinningar eller stämma folk för intrång.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.