Jag var sexigare förr i tiden

Via Witchbitch hittar jag till Lisa Magnussons krönika Fuck you, Pride.

När vi urgamla, som inte just har upptäckt sexandet, knullandet, kopulerandet, liggandet eller vad man borde kalla det nuförtiden, talar om sex borde vi minnas att vi är just urgamla. Urgamla i meningen att vi är blasé, har gått ett varv runt kvarteret, varit där och köpt t-shirten.

Så om vi vill veta om sex i allmän mening är mindre sexigt idag får vi fråga någon med ett fräschare perspektiv. Jag och alla mina sexpartners var säkert sexigare förr i tiden om inte på grund av att åldern tar ut sin rätt så helt enkelt på grund av nyhetens behag. Jag tror desamma kan sägas gälla för de flesta av mina generationskamrater och kanske också för Lisa och hennes generation.

Liggandet skulle nog helt enkelt må bra av att vi som slitit ut det genom idogt gnidande slutade prata så förbannat om det.

Om inte annat så skulle vi göra alla som fortfarande har en chans att bilda sig en egen (kanske till och med bättre) uppfattning om allt som hör sexet till, en chans att göra det utan våra förutfattade meningar. Johanna Sjödin påpekar t ex det självklara att likväl som folk har rätt att säga nej till sex så har de rätt att säga ja.

Erfarenhet är ett tveeggat svärd. Visst tror jag mig om att ha visdom att förmedla på livets alla områden, till mina barn eller till vem som kan tänkas vilja lyssna. Jag försöker bara minnas att en hel del av min dyrköpta erfarenhet är irrelevant i dagens rätt så annorlunda samhälle. Andra delar av den är starkt färgad av mina värderingar och min moral. Båda sakerna är skäl nog för mig att hålla inne med min visdom i många sammanhang.

Just när det gäller sex finns det ytterligare ett skäl. Sex är så individuellt, så olika, så personligt, så privat och så mångfacetterat att jag inte kan se att vi har speciellt mycket nytta av andra erfarenheter än våra egna och möjligen vår(a) partners.

4 svar på ”Jag var sexigare förr i tiden”

  1. Frågan om andras erfarenheters värde är helt klart berättigad och intressant och den ställs alldeles för sällan i sammanhang där äldre försöker övertyga yngre genom att hänvisa till sin livserfarenhet.

  2. @Johanna – Jag försöker minnas hur fruktansvärt mycket jag hatade när vuxna använde erfarenhetsargumentet mot mig, så att jag inte går i samma fälla. En person som inte anser sig behöva andra argument för sin sak än ”det vet jag eftersom jag är äldre än dig” är lat och respektlös.

  3. Erfarenhetsargument kan egentligen vara ytterst relevanta, men de har sådan låg trovärdighet eftersom de konstant missbrukas. Ska man hänvisa till sin erfarenhet så måste man till att börja med ha en hög moralisk trovärdighet i debattsammanhang, sedan bör man också lägga sig vinn om att peka på EXAKT vad i ens större erfarenhet som stöder ens resonemang.

    Ibland kan det sista vara nog så komplicerat ch jag vet att jag i diskussioner med unga ibland hänfallit till; ”snälla, ta mitt ord för det”

    Däremot tillåts ju av något skäl unga sällan att hänvisa till egen erfarenhet. Unga vet ju ofta mycket mer om aktuella normer, hur kulturen ser ut idag, hur unga har det och så vidare…

  4. @Henric – Visst kan erfarenhet vara av intresse i en diskussion eller som lärospån. Hela vårt civilisation har ju trots allt byggts upp genom att nya generationer har kunnat bygga vidare på tidigare generationers erfarenheter och kunskap. Standing on the shoulders of giants … Men som du säger missbrukas erfarenhetsargumentet i tid och otid och därför är det viktigt att vara noga med när man använder det. Det är därför jag i inlägget tar upp frågan om att erfarenheten inte är värderingsfri eller ofärgad av det sammanhang den uppstod i.

    Du har så rätt i att vi för lätt kopplar erfarenhet och ålder. Unga kan både vara mycket erfarnare en äldre och ha mer relevanta erfarenheter.

    Till sist när det gäller just sex så tror jag inte på allt detta erfarenhetsutbyte, alla sexhjälpsrådgivarkursfrågelådekvällstidningsartiklar, alla hjälpsamma tillrop från sargen. Sex är alldeles för personligt och intuitivt, alldeles för baserat på en genuint individuell upplevelse som inte låter sig verbaliseras, för att en person med en viss erfarenhet ska kunna skildra det för en person utan den så att de båda verkligen har förstått varandra.

    Inte så att jag är emot samtal om, skildringar av, diskussioner kring sex för deras egen skull, som ett annat sätt att ha en sexuell uppplevelse eller som samvaro. Men som meningsfullt erfarenhetsutbyte tror jag helt enkelt inte på det.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.