Lagen måste ändras, men det räcker inte

Bakom lagen eller under den eller som ett hav som omsluter den finns de värderingar som vi förstår handlingar och händelser, rätt och fel genom. Att lagen skulle kunna tolkas och tillämpas värderingsfritt är en utopi. Värderingar och i dessa värderingar insprängd kunskap är ett filter som alla människor utan undantag upplever världen genom. Det gäller även jurister — rådmän och hovrättsråd.

Vi har en situation där rättssamhället håller på att bryta samman inom vissa områden. Det fattas beslut som inte bara strider mot det allmänna rättsmedvetna, utan som om vi försöker förstå dem inom ramen för det juridiska system det är tänkta att utgöra en del av är uppenbart orimliga.

Men jag vill inte kalla det rättsröta. Det är inte de beslutsfattande ämbetsmännens handel och vandel som är problemet. Problemet ligger dels i de orimliga lagar de är satta att tillämpa. Lagarnas orimlighet förstärks sen av att de inte tolkas i ett värderingsfritt vacuum.

En domare är inte jävig bara för att han har åsikter om de frågor som hamnas på hans bord. Rättssamhället kan hantera att domare med tonårsdöttrar får döma i mål om barnpornografi, att domare med villor får döma i mål om villainbrott. Till och med om domarna är engagerade i frågorna genom aktionsgrupper mot barnporr, eller en grannsamverkan mot inbrott så kan de fortfarande döma. Själva den moraliska rättsfrågan utgör ju här inget problem. Att en domare är engagerad i att lagen upprätthålls även utanför sin ämbetsutövning kan vi leva med. Annars vore det orimligt svårt både att rekrytera domare och att vara det.

###Goda och milda domare?

Som son till en ”god och mild domare” (pappa läste gärna ur Olaus Petri domarregler) har jag från tidig ålder följt en domares gärning och de moraliska och känslomässiga problem som yrket innebär. Inte bara för pappa utan även bland hans vänner och kollegor. Det ger mig ett möjligen udda perspektiv visavi juridiken och dess utövare.

Värderingarna och kunskapen finns alltså där som ett filter inför den värld och det händelseförlopp som domaren har att förstå och tolka. Så långt är det precis som för oss andra. Men till skillnad från oss andra har domaren inte bara rätten utan uppgiften att avgöra hur händelseförloppet ska förstås och vad som rätt är.

Vi kan jämför med en fotbollsdomare. Alla vet att vissa spelare har en tendens att överdriva eller falla lätt i straffområdet. När en sådan spelare faller i en närkamp kommer alla som ser det nästan förutsätta att det inte är så allvarligt, även domaren, och han får därför mer sällan en straff med sig.

Det är inget konstigt med det, men medan vi i publiken kan bli upprörda om ett domslut går oss emot eller i hemlighet nöjda med att motståndarna missade än straff, så kommer domarens reaktion och beslut att recenseras med hjälp av slowmotionupptagningar. Detta fenomen gör domare (både fotbolls och den juridiska varianten) väldigt medvetna om sina egna värderingar. Det är en yrkesskada kan man säga och ett inte alltför ovanligt samtalsämne dem emellan.

Låt oss för resonemangets skull utgå ifrån att Tomas Nordström, Anders Eka, Henrik Rasmusson et al är hedervärda män. (Jag tror inte på konspirationsteorier om hemliga sällskap som vill nedmontera våra rättigheter.) Varför ser inte dessa pålästa och med all säkerhet skickliga yrkesmän att deras beslut är problematiska, att de utgör en del av en rättsapparat i sammanbrott? Jag är övertygad om att det är en följd av värderingar och kunskap. Tomas Nordström kan inte anses jävig för att han inhämtar kunskap om ett rättsområde, för att han har uppfattningar om det som i deras kretsar anses som de normala uppfattningarna. Han skulle inte anses jävig för att han ansåg att det var fel att stjäla.

###Digital divide

Den genomgripande samhällsförändring som vi står mitt i delar befolkningen i en grupp vars dagliga liv delvis flyttat ut i de nya digitala sammanhangen och en grupp som ser på detta utifrån som ett nytt verktyg, en ny mediekanal, en ny distributionsväg. Med denna uppdelning följer att de två grupperna har olika mycket kunskaper om hur den nya teknologin fungerar och olika värderingar om vad som är dess förtjänster och brister.

Mycket av denna kunskap och dessa värderingar är osynliga och ogripbara för de flesta av oss. Vi umgås med människor som har ungefär samma kunskap och samma värderingar och att tala om dem eller analysera dem är oftast onödigt. Vi förutsätter helt enkelt en massa saker. Vi tar dem för självklara.

Åklagaren i fallet med den länkade hockeymatchen utgår ifrån det faktum att rättigheten att tillhandahålla en videoupptagning av denna tillkommer Canal+, att de har betalat för och försörjer sig på att göra just detta. Med den utgångspunkten och utan att analysera de tekniska och andra aspekterna runt hur spridningen gått till blir slutsatsen att länkningen är ett upphovsrättsligt intrång.

Andra bedömare med andra kunskaper och andra värderingar kan omöjligen se situationen på något annat sätt än att strömmen redan var tillgängliggjord av Canal+ själva.

Solna Tingsrätt har uppenbarligen väldigt lite kunskap om cloud computing, användning av ftp och säkerhetskopieringsbehov. När tingsrätten skriver (s 23 i domen) att det stora antalet ljudböcker på servern talar för att de också fanns en stor mängd ”kunder” som hade tillgång till den uppvisar det denna okunskap.

Många förvarar idag sina högst privata dokument bakom lösenordsskydd på en från internet tillgänglig server för att kunna nå dem inom en begränsad krets eller själva från flera olika datorer. Mängden data har oftast ingenting med antalet användare att göra.

Hovrättens bedömning av om Tomas Norström är jävig är också att resultat av liknande värderings- och kunskapsbaserade glasögon. De som tolkar TPB-målet springande punkt som en fråga om upphovsrättsintrång har skett eller inte kan ju inte se det som problematiskt att domaren är anhängare av vår upphovsrätt. Men för oss som ser att målet också handlar om det lagliga i att en viss teknologi används och hur den används så är det av stort intresse om domaren tillhör grupper som pga okunskap om tekniken eller egenintresse inte anser den frågan relevant för rättsfrågan.

De förutfattade meningar som genomsyrar tingsrättens dom och gör det möjligt för dem att klumpa ihop de fyra gärningsmännen till en liga som prövas kollektivt baserar sig på en okunskap om hur internet och svärmarbete fungerar. Denna okunskap gör domaren partisk eftersom han inte förmår se fallet ur de synvinklar som jag och många med mig ser det — vårt förtroende för rättssystemet är rubbat, alltså anser jag att Tomas Norström var jävig!

Men jag tänker inte anklaga hovrättens bedömning av jävet för att vara felaktig. Med deras utgångspunkter och i juridisk mening föreligger nog inte något jäv. Vi har som dessa tre exempel visar inte problem med vårt rättsystem av juridiska orsaker. Det är i lagarnas utfomning och i ideologi- och kunskapshänseende som det brister.

###Pirater behövs

Vad som behövs är helt enkelt en politisk kraft som kan arbeta dels för ändrade lagar, men framförallt för kunskapsspridning och värderingsförändringar. Piratpartiet behövs inte bara i EU-parlamentet, inte bara i Sveriges Riksdag utan i det svenska samhället. Vi behövs för att sprida kunskaper om det nya digitala samhället och för att förklara att den samhällsförändring som nu sker skapar nya värderingar som vårt samhälles rättsvårdande instanser måste ta hänsyn till om det inte ska förlora kontakten med det allmänna rättsmedvetna.

Ett rättsmedvetna som t ex anser att:

 • Canal+ får ta ansvar för sina egna streamar utan rättsapparatens hjälp.
 • Antipiratbyrån ska hålla sig borta från mina lagringsmedia även om de tekniskt sett är tillgängliga från internet.
 • En domare som bara fortbildar sig om den ena partens uppfattning i en rättslig tvist är partisk.

18 svar på ”Lagen måste ändras, men det räcker inte”

 1. Som vanligt mycket läsvärt, Göran, men jag vill invända mot ”Med deras utgångspunkter och i juridisk mening föreligger nog inte något jäv.”

  Formellt jäv, javisst. Något sådant föreligger upperbarligen inte. Men delikatessjäv? Här skall ju inte hovrätten ta hänsyn till sin egen uppfattning om opartiskhet, utan hur allmänhetens tro på domarens opartiskhet påverkas av de fakta som redovisats. Det är för mig ofattbart, och tecken på en svår rättsröta, att hovrätten tycks tro att allmänheten uppfattar Tomas Norström som opartisk.

  Deras beslut igår kommer att skada förtroendet för svenskt rättsväsen hos en hel generation. Det kommer ta lång tid att reparera detta.

 2. Nordström försvarade sig med att SFU var neutral då den inte skrev remissvar. Att formulera remissvar är då rimligen något som Nordström tycker skulle kunna göra någon annat än neutral. SFIR som han också sitter med i skriver remissvar, dessutom om just det som TPB-rättegången handlade om.

  Att han tycker att det kan vara problematiskt men väljer att inte redogöra för medlemskap i förväg är inte konsekvent. Ur detta perspektiv borde alla kunna vara överens om att han agerade fel oavsett om man blandar ihop upphovsrätt med sin förstfödde.

  Scaber nestor om remissvar från SFIR:
  http://scabernestor.blogg.se/2009/april/kan-vi-nu-faststalla-javet-tpb-domaren-och.html

 3. Mycket väl läsvärt och välformulerat på ett sådant sett så kanske till och med en opåläst gammelpolitiker kan ta det på allvar!

 4. Mycket bra skrivet och tankvärt!

  @Jonas – försvaret mot remiss svaren från SFIR var att han inte var aktiv där när remisserna gjordes.

 5. Hela problemet med medlemskapet i de där föreningarna var:
  1) Föreningen FÖR upphovsrätt. Föreningens uttryckliga mål är att arbeta för en strängare lagstiftning och tolkning av upphovsrättslagarna. Det är inte en förening om upphovsrättslagstiftning. Detta framgick klart och tydligt i en intervju med ordföranden i den internationella föreningen som SFU är en del av.
  2) Via två av föreningarna hade domaren arbetat med och umgåtts med åklagarsidans företrädare (han hade inte minsta kontakt med försvarssidan).
  3) Genom sitt styrelseuppdrag i en av föreningarna fick domaren betalt av ett av de mediabolag som var målsägare i målet.
  4) Den andra domaren som tillsattes att utreda huruvida han var jävig eller inte i egenskap av medlemskap i dessa föreningar är själv medlem i exakt samma föreningar.
  5) Denna punkt är lite oklar, men det har visat sig att domaren egentligen inte skulle dömt i just TPB-målet utan en helt annan domare (utan kopplingar till någon sida) enligt den ursprungliga lottningen, men detta gjordes om på grund av omorganisation. Förmodligen en slump, men det ställer inte saken i bättre dager.
  Dra era egna slutsatser och kolla själva upp fakta.

 6. Mycket intressant inlägg som jag tror sätter fingret på den allra viktigaste faktorn i den här konflikten. Rättssociologen Håkan Hydén har skrivit mycket och initierat om samma sak på cybernormer.se.

  Ett slående exempel på en politiker som ännu inte tycks se det nya som håller på att hända är Åsa Torstensson. Läs hennes inlägg om ett ”fritt internet” och de tillhörande kommentarerna på newsmill. Tydligare än så kan klyftan mellan det gamla och det nya inte illustreras. Åsa Torstensson kommer för övrigt att leda EU:s arbete med telekompaketet…

 7. @@joe2me: Ja naturligtvis hade saken varit glasklar om han varit med och formulerat påtalat remissvar. Men om inte SFIR slutat skriva remissvar och sagt att de inte längre står för tidigare formulerade åsikter, kan jag inte se hur man kan tycka att han agerat konsekvent eller korrekt.

 8. ”Låt oss för resonemangets skull utgå ifrån att Tomas
  Nordström, Anders Eka, Henrik Rasmusson et al är
  hedervärda män”, står det.

  Vi får veta att man inte kan värva domare om man inte heller
  kan ha domare som är villaägare eller har döttrar. Men
  miljoner svenskar har villor eller döttrar. Att vara medlem i
  upphovsrättsföreningar är mycket mer speciellt och rör bara
  några hundra personer. Jämförelsen haltar.

  Men de är alla hedervärda män.

  Det hävdas att Tomas Norström bara är intresserad av att
  förkovra sig genom medlemskap i en organisation som vill
  ”modernisera” (dvs ändra så den blir starkare)
  upphovsrätten. Och det skulle inte vara något fel att vara med
  i föreningar som bara vill att ”lagen skall följas” och
  upphovsrätt skyddas ju av grundlagen. Men de åtalades rätt
  till rättvis rättegång skyddas också av grundlagen och
  svarandesidan är också intresserad av att lagen följs. Det är
  bara det att de har en annan uppfattning om vad följande av
  lagen betyder, och det är just vad som skall prövas.

  Men domstolen och åklagaren, tätt ihop, de är alla
  hedervärda män.

  Vi hittar flera exempel på att rättsväsendet är förinställt på att
  slå till hårdast möjligt mot fildelning. Fängelsestraff, 30
  miljoner i ”skadestånd” – för ett medhjälpsbrott och inte
  brottet i sig! Två domstolar ”råkar” släppa nyheter med
  politisk dimension samma dag, som om någon räknat ut att
  det är enda sättet att så långt som möjligt minimera ”skadan”.

  Vi har också frågan om hur lottningen av målet gick till.

  Men samordnande sina kalendrar är de alla hedervärda män

  Jäv handlar inte bara om man kan bevisa partiskhet, som
  hovrätten tycks utgå från. Det handlar också om alla
  omständigheter som kan rubba förtroendet för domstolen.

  Det är bara att titta på alla blogkommentarer – förtroendet är
  massivt rubbat för den rubbade domstolen.

  Men de är alla närsynta, IT-analfabetiska hedervärda män.
  Shakespeare påpekade att Brutus också var en ”hedervärd”
  man när han stötte kniven i Ceasar. Och våra ”hedervärda”
  män har stött kniven i svensk rättssäkerhet.

  –Ahrvid

  Ahrvid Engholms senaste blogginlägg.. Fantastiknovelltävlingen 10 år!

 9. @Arvhid – Konspirationsteorier i all ära, men de är för lätta både att skapa och slå hål på och dessutom riskerar man att bli utpekad som propellerskalle eller iklädd en hatt av aluminiumfolie när man hänger sig åt dem.

  Vi talar om hårt arbetande och välutbildade yrkesmänniskor här. Det är alldeles för lätt att klumpa ihop dem alla till en ansiktslös massa som bara vill förstöra samhället.

  Jag tror inte på det. Jag tror att juristerna gör sitt bästa i ett svårt jobb. Jag tror att om vi vill förstå varför beslut fattas som är orimliga och skadliga är det bättre att försöka förstå de bevekelsegrunder och den världsbild som ligger bakom besluten.

  Jag tror dessutom att diskussionen om integritetsskydd, om det svenska rättsamhällets problem, om bristerna i svensk lagstiftning och om behovet av reformering av upphovsrätten mår bra av lite mindre konfrontation och lite mer förståelse.

  För mig är förklaringen att många beslutsfattare, politiker och jurister är fast i en felaktig föreställning om den nya digitala verkligheten, att de saknar relevant kunskap och att de därför fastnar i ett groupthink enormt mycket trovärdigare än att de allihopa hjälps åt att vidmakthålla ett orimligt system.

  Jag skriver att jag anser att det är jäv eftersom förtroendet för tingsrätten är rubbat. Men samtidigt vill jag folk att förstå att man kan anse att det inte är jäv om man har andra glasögon på sig och att dessa glasögon snarare är en följd av en tragisk klyfta i samhället än en av korruption och rättsröta.

 10. Göran, det är nog delikatessjäv i någon slags objektiv mening. Förtroendet för rättsväsendet och dess förmåga att hantera den nya tidens frågor har ju påverkats negativt.

  Däremot förvånar det mig inte att hovrätten inte ser det på det sättet. Som du påpekar beror det i hög grad på vilka glasögon man har på sig.

 11. Jag tror inte heller på direkt korruption. Däremot tror jag att flertalet medlemmar i SFU och SFIR långt innan rättegången redan ”visste” att Pirate Bay ägnar sig åt grov organiserad brottslighet. När rättegången startar så vet man därför att det måste bli strängast möjliga straff. Det gäller bara att, självklart inom lagens ramar, hitta lämpliga rekvisit. På vägen dit har det uppenbarligen varit naturligt att tänja på gränserna och jag misstänker att man diskuterat inbördes om hur man bäst ska formulera domen.

  Jag hoppas att min beskrivning är fel. Men jag tror tyvärr inte det. Det som har hänt har skadat förtroendet till rättsväsendet på ett mycket allvarligare sätt än vad jag tror att de flesta jurister ens kan ana.

 12. Till Göran W och ev andra:
  Man kan inte relativisera hur mycket som helst. Alla utsagor blir inte lika mycket värda bara man tar på sig ”rätt glasögon”. Det finns en del som blir fel oavsett glasögon.

  Och för mig är det fullständigt solklart att domaren i TPB-rättegången vr jävig. Han var medlem i två svenska och en utländsk (ungefär så, har jag förstått) intresseorganisationer för upphovsrätt. Många juridiska experter har uttalat att om detta blivit känt före rättegången hade Tomas Norström inte kunnat sitta kvar. Och då är kriteriet för jäv uppfyllt. Hovrätten verkar bara resonera som så att det inte är bevisat att han var jävig, och går därmed vilse. En nämndeman fick gå för medlemskap i en organisation – domaren var medlem i flera, och skulle tydligen inte vara jävig… Det räcker med omständigheter som rubbar förtroendet; partiskhet behöver inte bevisas.

  Och så har vi lottningen. Datumkoordineringen för hur nyheter släpps. Domstolar som godkänner privatpolisers dataintrång. Åklagare som inte begriper länkning. Hårdast möjliga straff för medhjälpsbrott, inte brottet i sig, för 30 filer (personligen tror jag att Norströms partiskhet kommer tydligast till uttryck i denna straffutmätning). Rättsväsendet löper fullständigt amok.
  Rättsväsendet behöver en optiker.

  –Ahrvid

  Ahrvid Engholms senaste blogginlägg.. Fantastiknovelltävlingen 10 år!

 13. Jag skulle köpa alla dessa resonemang om det hade varit egalt vilken diskussionsklubb domaren var med i. Skulle ett eventuellt medlemsskap i Piratbyrån tillåtits? I så fall är allt naturligtvis i sin ordning, men jag tror kritiken kring jäv återspeglar en misstänksamhet att så inte är fallet.

 14. Riktigt förvånande är att hovrätten tar till en variant av vulgärargumentet ”Skulle det vara jäv om en domare är med i en förening som är emot mord?”. Man hävdar att medlemskapet i SFIR inte kan ses som jäv eftersom ”rättighetshavare åtnjuter ett grundlagsskydd i Sverige och att deras rättigheter följer av lag”. Det är ett tydligt tecken på att hovrättsråden mycket väl inser problemet när de tvingas utföra sådana förnedrande piruetter för att bortförklara jävssituationen. De måste rimligen förstå att upphovsrätten att har tillkommit genom en lång rad kompromisser mellan olika intressen och att SFIR är en av parterna.

  Det här stinker.

 15. Ahrvid, Jonas, Biggles et al.

  Jag anser också att det är jäv, men jag förstår fullständigt varför hovrättsdomaren kom fram till att det inte var det. Jag anser att bedömningen är fel, men jag anser inte att det är rättsröta eftersom det skulle förutsätta en korruption jag inte tror existerar hos hovrättsdomaren.

  Det handlar om att det gamla samhället faktiskt anser att det är så här, och de har ännu inte förstått vad det är som förändrats och hur.

  Det är en politiskt fråga, och ett skäl att vi existerar.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.