Nej Emmali, den som gör bort sig är valförrättaren

Emmali Jansson är miljöpartistisk kandidat till EU-parlamentet. Hon tycker Daniels tilltag att dokumentera en valförrättares dumheter med valsedlar är pinsamt:

> Jag vet inte vad som är Piratpartistens syfte med tilltaget. Statuera exempel? Visa handlingskraft? Bygga upp en offerroll? Vad vet jag. Men, att smygfilma en tjänsteman, speciellt som valförrättare är ett mycket tillfälligt uppdrag och sprida till en allmänhet med mob-mentalitet (om man läser kommentarerna på youtube) tycker inte jag är att värna om integriteten.

Exakt vad tror du Emmali skulle hänt med fallet om det inte dokumenterats?

Jag kan ge dig ett hett tips: Absolut ingenting!
Det som inte dokumenteras finns helt enkelt inte.

Så det Daniel gjorde, även om det kanske pekar ut en enskild person, var helt nödvändigt. Det gäller alla partiers rätt inte bara piratpartiet.

Emmali fortsätter:

> Självklart ska vallagen upprätthållas, men ett bättre och trevligare sätt hade varit att hoppa på ansvarig chef, eller ta en trevlig och öppen kontakt med valförrättaren. Eller göra som F! som tagit kontakt med valförrättare samt tagit upp frågan i media utan att hänga ut enskilda personer. Jag hoppas på att resterande Piratpartiet snart tar avstånd från filmandet.

Är du verkligen så naiv att du tror att det skulle fått någon som helst effekt? Kan man inte konkretisera sin anklagelse, och dessutom inte har politiskt kapital att spendera som Schyman, så är det lika effektivt som att skrika i en garderob.

Kan man å andra sidan konkretisera anklagelsen, så kan man även göra sin röst hörd — då är det något folk plötsligen måste relatera till. Det är inte annorlunda än Janne Josefssons kupp valet 2002.

Det är olyckligt att det måste behövas, men jag får säga att hoppas du på att jag skall ta avstånd från Daniels handlande, så hoppas du förgäves. Tvärtom, jag uppmanar alla som misstänker valfusk att dokumentera så väl de kan, det behöver inte läggas ut på Youtube, men utan dokumentation händer inget.

19 svar på ”Nej Emmali, den som gör bort sig är valförrättaren”

 1. Hur vet du att inget hade åtgärdats? Gav ni överhuvudtaget dem en chans? Nej. Först mitt i filmningen ringer Daniel Nyström till valförrättarens överordnade. Varför först då?

  Dold kamera är integritetskränkande, kan vi vara överens så långt? Varför tog då inte PP chansen att pröva alla andra möjligheter, innan ni började smygfilma?

  Och som du själv säger, det finns ingen anledning att lägga upp på youtube, på samma sätt som det inte fanns någon som helst anledning att filma valförrättarens ansikte, att hota med fängelse eller att bete sig så arrogant och översittaraktigt som Nyström gjorde.

  Oavsett vad man tycker om valförrättarens agerande så är det här jävligt illa skött. Och att ni accepterar det bara för att ni är valkampanjsspeedade just nu säger en hel del som er som politiker.

  Tomas Ms senaste blogginlägg.. Piratpartiets “valfusk” ger obehagliga konsekvenser

 2. @Tomas M – du kanske inte lyssnade länge nog för att veta att den piratpartist som var ansvarig för vallokalen hade varit tvungen gå dit och hämta valsedlarna och ta med dem hem dagen innan för att de annars skulle ha kastats. Missbruket av ansvaret var således redan fullbordat. Om saken ska kunna polisanmälas behövs bevis. Hur skulle Daniel ha kunnat skaffa dem utan att filma?

  Oavsett om de rättar till det hela nu efter all uppmärksamhet är det ju ett faktum att de har brutit mot vallagen eller i alla fall dess intentioner.

  Vad tycker du att man ska göra då?

  Förövrigt är det en myndighetsperson under tjänsteutövning som filmats. Så att snyfta om hans integritetsskydd eller att man inte borde hota med polisanmälan känns lite perifert när han begränsar våra demokratiska rättigheter.

  Om man ser någon begå ett brott är det då arrogant och översittaraktigt att hota med polisen? Så om du ser någon stjäla en bil, så ska du inte säga låt bli det där eller jag ringer polisen? Vi har faktiskt ett ansvar som medborgare att inte stillatigande titta på när brott begås.

  Förövrigt är varken jag eller Marcus politiker. Vi är politiskt intresserade medlemmar i ett parti. Det är en viss skillnad.

 3. Valförrättare är statliga tjänstemän. Självklart ska de granskas och avslöjas om de gör fel. Om de inte gör sitt yttersta för att säkerställa att valet genomförs på ett rättvist sätt bör de bytas ut. Inget konstigt med det.
  Att miljöpartisten inte kan skilja på övervakning av vanliga medborgare och granskning av maktpersoner är sorgligt. Nästa gång kanske det blir mps valsedlar som slängs.

  Sidvinds senaste blogginlägg.. Valfusk i Sverige?

 4. ”Om man ser någon begå ett brott är det då arrogant och översittaraktigt att hota med polisen? Så om du ser någon stjäla en bil, så ska du inte säga låt bli det där eller jag ringer polisen? Vi har faktiskt ett ansvar som medborgare att inte stillatigande titta på när brott begås.”
  Annat intressant i ämnet är ju att medborgarnas ointresse eller rädsla i att göra vad man kan för att förhindra brott har ju föranlätt att Kd förespråkat civilkuragelag http://friavingar.blogspot.com/2008/07/lag-p-civilkurage-fresls.html .

  Väl bra att en medborgare inte blundar väl då tycker jag med och dessutom göra det trots att ingen lag tvingar denne till ingripande.

  Pierres senaste blogginlägg.. Valsabotage

 5. Tomas M: Om man filmar en polis under pågående polisbrutalitet, är det också integritetskränkande? Som redan påpekats; i officiell tjänst kan man inte åberopa personlig integritet.

  För övrigt tyckte jag att Daniel skötte det hela rätt bra. Han var rakt på sak utan att vara otrevlig, avbröt inte utan lät personalen svara på tilltal. Jag tycker också, för att balansera det hela, att personalen också skötte det rätt bra med tanke på omständigheterna.

  Jag kan möjligen tycka att det är onödigt att försöka filma ansiktet på personen ifråga.

  Joshua_Trees senaste blogginlägg.. Det brinner i trapphuset

 6. Thomas M har naturligtvis helt rätt – beteendet PP:s representat uppvisade var ju varken trevligt eller nödvändigt, men vad mer är inte heller speciellt smart.
  Om man nu misstänker att det ligger mer än okunskap bakom att valsedlar kastas frågar man lämpligen vad som ligger bakom valförättarnas beteende och låter dem själva kommentera och därmed kanske hänga sig själva.
  I klippet på youtube hörs knappt något annat än piratkillens röst så det är väldigt svårt att känna sig upprörd över själva sakfrågan då någon förklaring aldrig ges.
  Misstag sker och det beror inte alltid på illvilja, men om så vore är varje chans att nu få reda på sanningen spolierad.
  Istället får vi höra en stentaggad piratpartist gå på som om han var åklagare, vilket naturligtvis är vad han känner sig som med vetskapen om att hela hans smygfilmade inlaga kommer ligga ute på nätet till den sympatiskt inställda publiken redan samma dag.
  Det som antingen kunde retts av ett samtal med ansvarig utan filmning, eller som kunde blivit en betydligt större och intressantare fråga om ansvariga valförättare uttalat sig olämpligt, kanske rent av brottsligt, blir nu en fånig partsinlaga som i de troendes ögon visar hur de motarbetas (av alla överallt tror många, ser man av kommentarerna på nätet).
  Så här odlar man bara tröttsamma konspirationsteorier och allmän misstro mot det demokratiska systemet – utan minsta bevis för endera.

 7. Bra att det samlades in bevis. Det är ett grovt brott om det visar sig att det bryter mot vallagen, som kan ge upp till 4 års fängelse.

  Valförrättarna borde naturligtvis ha gjort sitt yttersta för att värna och vårda piratpartiets valsedlar. Om de har valt att bryta mot lagen och missbruka sin maktställning så ska de naturligtvis hamna i fängelse.

 8. Det är faktiskt ett allvarligt demokratiproblem att pp:s och Fi:s valsedlar försvinner och göms undan och att valfunktionärer systematiskt uppger fel när väljare frågar hur de ska rösta när det inte finns valsedlar. Otroligt nonchalant av en EU-kandidat att inte respektera demokratins grundval.

  Veronica Svärds senaste blogginlägg.. DN tagit bort Fi:s svar i sitt partitest

 9. Jag vill instämma med Sidvind (och några till, uppenbarligen). Jag är själv statsanställd tjänsteman, närmare bestämt vid Uppsala universitet, och om någon vill filma mig i tjänsten – be my guest! I den mån jag har sekretessbelagda handlingar framme är det min skyldighet att plocka undan dem, men så länge filmningen är inriktad på mitt arbete utgör den inget intrång i mitt privatliv; privat får jag vara hemma på fritiden. Integritetskränkande? Ja, kanske om fotografen skulle visa större intresse för mina näsborrar än för de tjänstehandlingar jag ägnar mig åt.

  Att röstmottagaren bara är tillfälligt anlitad för uppdraget må vara en förklaring till det oprofessionella agerandet, men det är alls ingen giltig ursäkt att neka till fotografering – att ta emot och förvara medborgarnas röster i ett allmänt val är ett viktigt förtroendeuppdrag, och allmänheten har rätt att granska hur detta uppdrag sköts i minsta detalj, så länge inte arbetets behöriga gång hindras. Röstmottagarna sitter inte med några sekretessbelagda handlingar eller andra hemligheter (annat än om de måst hjälpa en funktionshindrad väljare att lägga sin valsedel i kuvertet). Det som allmänheten får höra eller se, det får också dokumenteras med en teknisk upptagning (undantag från detta gäller i de allmänna domstolarna).

  Sedan tycker jag att man möjligen kan tagga ned och dämpa anklagelserna om ”valfusk” en smula; det är uppenbarligen inte helt klarlagt hur alla partiers valsedlar skall hanteras eftersom det görs olika på olika ställen. Det spelar dock ingen roll i fråga om filmningen; även ett till hundra procent korrekt agerande av valförrättaren är tillåtet att dokumentera. Det är samma sak vid rösträkningen efter valet; det är en offentlig förrättning dit allmänheten har tillträde just för att kunna kontrollera att den går rätt till, med eller utan dold kamera. Rösträkningen är inget privat kafferep för särskilt inbjudna, och det är inte röstmottagningen heller.

  Så nej, som medlem av Piratpartiet, tillika statstjänsteman, ser jag ingen anledning för partiet att ”ta avstånd” från filmningen av en offentlig förrättning. Det finns större anledning för Miljöpartiet att ta avstånd från detta försök att åsidosätta enskildas rätt till insyn i offentliga angelägenheter med hänvisning till tjänstemannens ”personliga integritet”. Senast idag var det en miljöpartist som ivrigt försökte förklara för mig att Miljöpartiet har precis samma uppfattning som Piratpartiet i upphovsrätts- och integritetsfrågorna. Jag ifrågasatte det inte då, men här tycks vi ha ett exempel på när våra uppfattningar går isär – eller vad detta bara ett tankefel hos en enskild medlem, utan förankring i Miljöpartiets program?

  Se för övrigt 1 kap. 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen:

  Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

  Gentemot det allmänna var ordet, sade Bull. Röstmottagaren är en del av ”det allmänna”.

 10. Alltså, vad pratar folk om? Att bryta mot vallagarna är som sagt väldigt allvarligt, och kan ge (och BORDE ge, i stället för böter (vilket är det vanliga)) fyra år i finkan.

  En valförrättare är självfallet inte en privatperson när han han eller hon utöver sin makt.

  Jag oroas en hel del över diskussionen hos Falkvinge, där en hel del människor inte ens verka känna till att allt sådant här är allvarlig brottslighet.

 11. Till att börja med: Filmen visar inte alls någon pågående brottslighet. Så alla sådana analogier kan ju bara ge upp…

  Sedan är det två skilda saker att oegentligheter i vallokaler är allvarligt och att diskutera filmandet. Det finns mycket som är allvarligt utan att det för den delen innebär en automatisk rätt att filma.

  Det är inte heller så att bara för att en är offentlig tjänsteperson så är det inte integritetskränkande att bli dolt filmat. Jag tror att även tjänsteman Anders Andersson skulle tycka det var kränkande om det visade sig att någon, oavsett anledning, filmade honom i smyg hela dagarna. Hade Daniel Nyström gått fram, presenterat sig och sagt ”bara så du vet så filmar jag nu” hade det varit något helt annat.

  @Göran
  Att ”missbruket av ansvaret” var fullbordat är inte vad jag ifrågasätter. Jag ifrågasätter om Daniel Nyström använt de icke integritetskränkande möjligheter som stod honom till buds innan han valda smygfilmning. Valförrättarens chef verkade ju exempelvis mer än tillmötesgående, trots att han inte visste att det var filmning på gång. Hade Daniel pratat med honom/henne tidigare? Om inte, varför inte?

  Smygfilmning kan ju vara ett verktyg att få tag på fula fiskar. Men det kräver ju två saker:
  1. Fisken ska stå i proportion till kränkningen
  2. Andra möjligheter att reda ut problemet ska vara undanröjda.

  I det här fallet är inget av de två premisserna uppfyllda. Ni har inte visat (eller ens försökt visa) att ni otvetydigt har rätt vad gäller lagligheten. Ni har inte visat att valförrättaren har gjort detta medvetet och systematiskt just för att hålla PP (och/eller andra partier borta). Såvitt vi vet kan det bara vara dåliga informationer uppifrån, som lätt kunnat redas ut med ett samtal till chefen eller annan ansvarig.

  Visst är det allvarligt om lagen inte uppfylls. Jag tycker det är allvarligt även om det inte är strikt lagvidrigt. Men det försvarar inte det sätt som ni hänger ut en enskild valförrättare på. (Jag upprepar, youtubepublicering har ingen som helst nytta för en polisanmälan!)

  Tomas Ms senaste blogginlägg.. Piratpartiets “valfusk” ger obehagliga konsekvenser

 12. @Tomas – Röstmottagaren fick frågan om det stämmer att han anser att han har rätt att kasta PP:s valsedlar vid arbetsdagens slut. Han svarar ja! Det är alltså klarlagt att han tvingat ett parti att rädda sina valsedlar från att bli slängda. Han har också vidgått att det inte var ett missförstånd.

  Om någon vill göra sak av detta, som ju är ett fullbordat brott mot vallagen, för att ta reda på om omständigheterna är sådana att det också bör åtalas för det och eventuellt leda till en fällande dom (för det tänker inte jag påstå innan en domstol tagit ställning), så behöver fakta i målet finnas dokumenterade.

  Därför var det rätt att filma.

  Dessutom så, vid sidan av eventuella rättsliga turer, är filmen en viktig del i en efetrvalsdiskussion om detta valet gått rätt till. I varje fall om det finns gott om liknande fall.

  Därför var det rätt att filma.

  Det finns inga andra sätt att undanröja problemet om man med problemet menar att man vill säkra dokumentation för juridiska eller demokratiska efterspel. Syftet här var inte bara att få just denna specifika röstmottagare att inse sitt misstag.

  Till sist vad gäller smygfilmning. Det är långt ifrån säkert att röstmottagaren glatt erkänt sitt missförstånd av vallagen om han vetat att han var smygfilmad. >Därför tycker inte jag att det var en överdriven åtgärd.

  Däremot hade det kanske funnits möjligheter när det väl var på band att fråga om det var OK att filma fortsättningen. Jag kan också hålla med om att det hade gått att vara artigare/trevligare etc… men röstmottagaren var inget under av smidighet själv.

  Vad gäller Youtubepublicering och funderingar kring integritetskränkning. Som myndighetsperson under tjänsteutövning så får man räkna med att få sitt arbete granskat av media eller medborgare. Det är vår rätt att hålla oss informerade över detta. Om det sen sker via medborgarjournalistik och Youtube/bloggar eller via SVT det är inte en principiell skillnad.

 13. Att bli ”smygfilmad” är inte konstigare än att bli ”smygbetittad” när det sker i ett offentligt sammanhang, på en plats dit allmänheten har tillträde. Kameran ser ju knappast mer än fotografen gör; den har bara bättre minne.

  Större delen av min arbetstid sitter jag på mitt arbetsrum, till vilket jag kan stänga dörren. Om jag en dag skulle få vetskap om att jag smygfilmats på rummet i tre veckors tid, då skulle jag möjligen undra över syftet, men samtidigt skulle det förklara varför det under samma tid suttit en för mig främmande människa i ett hörn av rummet utan att säga ett ord! Filmningen är nämligen bara tillåten när fotografen själv är öppet närvarande, och den omotiverade närvaron hade jag förstås kunnat ifrågasätta oavsett eventuell kamera. Eftersom jag ibland hanterar sekretessbelagda handlingar måste jag kunna förvissa mig om att ingen obehörig får tillgång till dem.

  Detta gäller inte för röstmottagarna. De sitter i ett offentligt utrymme dit allmänheten har tillträde, den enda hemlighet de har att skydda är valhemligheten, och den känner inte ens de själva till, så att spela in vad de säger kränker ingen sekretess. Och, som sagt, det finns inget krav att man måste bevisa eller ens misstänka några oegentligheter för att få dokumentera det som pågår. Om det är korrekt skött, då är Daniels film ett bevis på det snarare än en kränkning av röstmottagarens ”privatliv”. Den som är röstmottagare är i den rollen en offentlig person, och får finna sig i att bli identifierad, även på Internet. Till skillnad från oss andra, så har röstmottagarna inget att dölja.

  För övrigt visade ju filmen betydligt mer av grön bordsduk och Daniels egna ben än av röstmottagarnas ansikten. Att i det sammanhanget tala om ”kränkning” är totalt missvisande, och på vad sätt skulle spridningen av en video på YouTube vara allvarligare än att kontakta någons chef? Det finns miljoner videofilmer på YouTube; endast ett fåtal av dem torde vara gjorda i syfte att dokumentera befarade oegentligheter. Om Daniel hade plockat fram papper och penna för att skriva ned vad röstmottagaren sade, hade det också varit kränkande? Videon är dagens minnesanteckningar, kameran är dagens penna. En ny tid är här. Nej, man behöver inte utgivningsbevis enligt YGL och godkännande från Statens biografbyrå för att samla in information om tillvaron och sprida den till andra bara för att man använder ett elektroniskt lagringsmedium. RF 2:1.

  I sakfrågan om huruvida röstmottagarnas agerande är lagenligt vill jag tills vidare förhålla mig neutral. Detta med mobila röstmottagningsstationer är inte särskilt reglerat i vallagen, så det blir till att förlita sig på de föreskrifter som Valmyndigheten har utfärdat.

  Resonemanget att man inte ens skall få samla in bevis på oegentligheter förrän man har bevis på oegentligheter leder liksom till moment 22…

 14. @Nisse Hult – Jag hittade din kommentar i Spamkön. Sorry att det tog tid att fiska upp den. Jag tror att anledningarna till att jag inte håller med dig framgår i mina svar till Tomas.

  Däremot kan jag hålla med om att det blir onödigt upphetsat och onyanserat i efterdiskussionen. Men det beror inte på filmen. Det beror på samtalsklimatet och Piratpartisternas kollektiva känsla av att vara missförstådda underdogs, snarare.

  Det är bra att komma ihåg att det fungerar i de flesta vallokaler. Men alla tendenser till att valnämnderna och deras tjänsteutövande agenter röstmottagarna försvarar status quo är faktiskt ganska allvarligt.

 15. @Tomas M: Är du valförrättare, så är du tillförordnad myndighetsperson, varken mer eller mindre. Piratpartiets inställning är, rätta mig om jag har fel: den offentliga makten skall vara transparent, medborgarna skall inte vara det.

  Framför allt tycker jag att du sätter vagnen framför hästen. Det primära här är att handlingar begåtts som troligen innebär lagbrott — eller åtminstone brott mot lagens andemening. Det är otroligt allvarligt att det förekommit handlingar hos valförrättare som innebär att något eller några partier förfördelats: Det gäller F! det gäller PP och säkert även Junilistan och SD.

  Det är såpass allvarligt att Schyman går ut och kräver valobservatörer, vilket borde ge en hint om att det här inte är en isolerad företeelse. När det gäller F! har det dessutom hänt i tidigare val, så om inget drastiskt görs kan vi räkna med att inget förändras.

  Som jag skriver i inlägget, så är dokumentation nödvändig — det är först när dokumentationen existerar, inklusive bildmaterial som gör att talaren kan identifieras, som det inte längre kan sopas under mattan. Det här är ett jävla oskick helt enkelt, och det är där diskussionen måste starta, inte i om en offentlig myndighetsrepresentant i färd med att utöva sin myndighetsuppgift bör eller inte bör filmas. Daniel filmade honom inte i badrummet, inte heller i sitt eget hem, inte heller som varande privatperson, utan i sin roll som myndighetsperson och då gäller helt andra premisser.

 16. Jag tycker nog att det hade räckt att publicera ljudupptagningen, men jag kan knappt minnas hur valförrättaren såg ut efter att hans ansikte snabbt skymta förbi så att videoupptagningen skulle vara något större integritetsintrång tycker i och för sig inte heller.

  På PP:s wiki för valavvikelser står bland annat att läsa följande rapport från Sölvesborg:

  Ringde upp valnämndens ordförande Jan Maltestam (s) 2009-05-22. Han vägrar att lyssna på att man inte får kategorisera eller dela upp valsedlar, han ser ingen skillnad med att man är med i stället, eller att man har sina valsedlar bredvid. Han vägrar flytta våra röstsedlar till stället där de andra partierna finns med, och säger han följer de direktiv han fått. ’De partier som hade över 1% i förra eu valet skall ha prioritet’, det var exakt vad han sa.”

  Efter att ha fått höra hur det ser ut så känns det som att det behövs uppstramning i hanteringen och jag har svårt att se hur det ska gå till om det inte finns risker för den som begår fel eller olagligheter. Det behövs tydliga signaler om att all särbehandling är fel. Det fungerar inte att ett litet parti ska behöva agera valobservatör i alla vallokaler, utan det behövs tydliga signaler om hur det ska skötas.

 17. Hans Nylund, valorganisationensansvarig i Botkyrka kommun häromdagen:

  Nylund menar att piratpartiet ska leverera valsedlar till utvalda vallokaler och då den mobila vallokalen ändrar plats upp till 30 gånger så är det upp till piratpartiet att leverera valsedlar till alla dessa platser om de vill att valsedlar ska finnas på plats.

  Hans Nylund litet senare:
  Den informationen hade de inte tillgänglig, de som arbetade där

  Kanske inte så konstigt att de som arbetade där inte hade tillgång till informationen eftersom Nylund inte spridde den eller spridde ett rakt motsatt budskap…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.