Principer och immateriellt skydd

Rikard Bergsten på Trygghetsvakten skrev ett närmast bejublat inlägg i förra veckan om en uppfinnares syn på upphovsrätt.

Nu kommer fortsättningen där han efter att ha läst kommentarerna efterlyser de som försvarar upphovsrätten. Han vill ha en principdiskussion inte juridiskt hårklyveri:

> I andra forum har försvarare av rådande system kommenterat min artikel, dock alltid utan att beröra kärnpunkten om vad som är ett rimligt skydd. Juridiska spetsfundigheter kring Bernkonventionen och internationella upphovsrättskyddssystem intresserar mig inte. Jag förde och vill föra en principdiskussion om vad som är syftet med upphovsrätt, patent och andra immateriella skydd.

Våga diskutera principer för immateriellt skydd” är klart läsvärd, fortfarande med lika mycket integritet, lika modigt och lika resonerande — läs den!

4 svar på ”Principer och immateriellt skydd”

 1. Hej,

  Jag besöker detta forum första gången och har scener ur verkligheten hur Polis och åklagare hanterar brott, jag försökt anmäla och såsom sanningssägare om judedominansen inom utbildningsväsendet (GU & Chalmers matematiska institution), som (med stora svårigheter till Polismyndighet) anmäldes såsom brott mot upphovsrätten.

  Anledningen till

  (i) att man sympatiserar med (lägger sin röst på) Piratpartiet??

  (ii) att man går med som medlem, om man inte är författare, kontra inte medlem / betänkligheter (till Politisk arbete förutom väsentliga inlägg såsom obunden av Parti) om man är författare??

  Svar: (i) Är man ett offer för upphovsrättslig förnedring av en gemensam institution för Matematiska vetenskaper (vid två lärosäten) med en judisk examinator från Weibull klanen, som förhörs av judisk Polis Teern Elmar med
  judisk chef Nilsson-Jeppson släkt med författaren av ”Halvledarteknik” (1984), som jag klagade på i brev 2006 att Chalmers vice ”Unckel” svinet med Carl THAMS PROFESSORS TITTEL skriver på ett ”slaktande” dokument som säger ”bull-shit” men att ISSN-nummer (Jfr LIBRIS R. MICHAEL JOHANSSON ”Monografi om Algebraisk analys med didaktiska inslag” > ”… ” ja just det!!) dock står att Pliktexemplar skall skickas. DESSA FÖRFALSKAS AV prefekten BOJ (Bo I JOHANSSON) och DEKANUS TURNER i konspiration med Högskoleverket, då det som (Turner påstår i ett yttrande 2007-02-06) skall ha diarieförts (såsom framgår av tj. ant. från JO-anmälan som JO skickar till Sjöstrand & Eva Westberg & Flodström 441001-1912 (passande då Anmälan till HSV daterades 2006-10-01 och 1912 kantrade TITANIC samtidigt som Albert Bonnier gav ut en bok av en Finlands svensk vid Åbo Universitet) vid HSV och har några varianter på TALLGRENs utskrift eller Sttrannes utskrift och e-posten som påstås finnas 2007-01-11 är aldrig skickad och således bevismaterial) förfalskas av Prefekten och FÖRTAL framställs således i nämnda brev. Bevis mot dessa osanningar har jag inte fåt inge till Polis utan Polisen begår regelrätt sabotage till dags datum. Dessutom anlitades en advokat som (var en diinformatör) och tog betalt i förskott (5000 + ytterligare 5890) för att sedan frånträda uppdraget.

  Peter Hertting, via Åsa Jonsson (tidigare född med annat efternamn) 2008-02-07 beslutar såsom Överåklagare vid UC Umeå att förundersökning mot upphovsrättens straffrättsliga del skall inledas. Sedan pågår Övergrepp från Polismyndigheten i Västra Götaland big time, med Polisstats fassoner och därvid pågår mörkläggning genom märklig handläggning (jag bedriver förunderöskning själv) men Weibull kallas slutligen till Förhör 2008-09-13 utan att de förnedrande A4-handlingarna av denne Weibull helt efter eget skön framställda behandlas i förhöret utan utredningen är så att säga ryskt handlagd där väsentligheterna om upphovsrättskränkningen negligeras uppsåtligt av denne FREDRIK INGBLAD (då har åklagaren helt utan skäl bytts ut till annan, nämligen Fredrik Ingblad med ”jiddish” såsom jämförelse än den nationellt behörige Rasmusson) men POLISEN ÄR KORRUPT och jag inger handlingar hela tiden som Polismyndigheten vägrade ta emot, som Ingblad fullständigt underlåter att nämna i beslut och lämnar likaledes ett YTTRANDE …. Det finnes mycket övergrepp med förfalskade internet (kompletteringar) jämte åtkomstskyddade anälningar och anmälningar som upsåtligt genom korruption inte bokförs i RAR eller disinformation sker alltjämt 2009 (åtkomstskyddade betyder att man hindrar målsägaren från att vid godtycklig Polisstation kunna göra kompletteringar) …

  (ii) Den ryske nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn, samhällskritiker (precis som Bertrand Russel i Storbritantien som ju skrev filosofi och ”Principia Mathematica”) medan Alexander skrev t. ex. boken ”Den första kretsen” och såsom författare ville han i Sovjet inte aktivt såsom partimedlem vara engagerad. Här har jag en kluven hållning och för dagen en annan möjlig / nödvändig väg att fortsätta mot målet med att få ”EXAMINA” som skall innehålla rätta kurser och hela och den rätta ”titeln” på såväl tryckt officiella handlingar som i LADOK vid respektive lärosäte med ISBN-nummer (uträknade av Kungliga bibliotektet baserat på 1653-9281) och 7 skickade pliktexemplar, och självklart skall arbetet i böcker såsom examensarbeten inte vara av examinatorn manipulerade på något enda sätt.

  Pga det som man utsatts för såsom djupt kränkande av en författares Matematiska sanning i förmedling med Politisk information på köpet
  då yttrandefriheten dessutom kränks när man protesterar mot Weibull-klanen som ju dessutom sitter såsom Pro-rektor (Rekror vid statligt universitet är myndighets chef).

  Detta är skrivet 21 maj 2009 (Kristi himmelfärds dag) efter ett telefonsamtal med Piratpartiets jourarbetare Johan Pettersson ang. valsedlar till Europa Parlamentsvalet som saknades i Kulturhusets (”Fregatten”) vallokal i Stenungsund.

 2. Mikael Johansson.
  Att använda din uppenbara motvilja mot judar, för att inte säga antisemitism, i detta sammanhang, det tycker jag verkar helt nojjigt.

  Däremot vore det välkommet med en pricipiell diskussion om upphovsrätten. En seriös debatt, som Rikard Bergsten efterlyser.

  larsericks senaste blogginlägg.. Ett tidens tecken…

 3. @Michael Johansson: Hitta en annan plats för din antisemitiska paranoia. Sådana platser saknas inte, men den här bloggen är inte en av dem.

 4. Några väl valda korta dräpande svar på tal till mina här osakligt – påhoppande faktiskt uppfattade som funna – två anti-intellektuella ’liberala’ populistiska kontrahenter som inte förstår ett tragiskt livsöde efter lång tid att göra skillnad och utan utkomst i Marxist-Leninisternas och Carl Tham reformisternas och disinformatörernas DDR klor:

  (I) Till ignorant och DÅLIGT PÅLÄST bloggare ”larserick” (gällande en vid två lärosäten i Sverige inskriven författare av en ansträngd löst väl genomförd och förmedlad i ’self-contaioned’ redovisning (som ankommer varje text för 2 fördjupningsarbeten i Matematik omfattande 20 p rekommenderade att bedriva sådana projekt på halvfart med tydlig verkshöjd gällande rapporteringen kring) Matematisk uppgift (SOM UPPHOVSRÄTTSLIGT FÖRSTÖRS av EXAMINATORN, PREFEKTEN OCH LENNART JOSEFSSON genom vidrighet i beteende sedan 2006 vilket jag anmälde till bl. a. ordningsmakten och) då den är tillkommen i upplysningens tjänst i kontrast till (vad man av tradition underlåter såsom icke intellektuell förmedling i ”judisk” undervisning) Persson-Böiers svenska charlataneri ”utbildning” sedan 1990 i Lund och amerikanska R. A. Adams motsvarighet ’Calculus’ – a complete course m. fl. såsom förlaga i USA adopterad till Sverige) vilket måste anses beklagligt och (<www.jewishtribalreview.org>, http://www.radioislam.org/historia/ims/54gradin.htm, http://www.radioislam.org/judemakt/intro-1.htm)
  rekommenderas såsom koncisa (hårda uppgifter om svenskt samhällsliv) späckade fakta bortom mitt specifika case (t. ex. Lyons with Peres bok om sannolikheter och nätverk på träd och det blir inga blommor utan träd).

  Detta då just om Sveriges demokrati problem, som gäller hur skola och rättssystem och de politiska frimurarnas och lycksökarna sedan 1946 års skolkommision gm. Stellan Arvidssons DDR samfund och Carl Lidboms gärningar gällande rättssystemets ihålighet fått Israel maffian synlig efter Östtyskland och Berlinmurens sönderfall. Från tragiska politiska mediala moderater såsom Gunnar Hökmark, folkpartisterna Leijonborg och Björklund inte minst till självgoda ’falska’ socialdemokrater t. ex. Anita Gradin och såsom WIZO medlemen och socialsekreteraren och Systembolagets chef med röd partibok Anitra Steen född Bergström gift med Göran Persson, som kräver miljonpension för att leda ett vin- och sprit monopolföretag) som de rumsrena sionisterna, tydligt i annat dessvärre även framträtt efter Göran Perssons regering (och nuvarande allians regering därvid likaledes till flertalet statsråd tydligen) utgör.

  (II) Till Marcus Fridholm

  har svårt att förstå (då Folkpartiet och KD är partier med mycket få medlemmar och få väljare och då intresset bland de sekulariserade att syssla med politik såsom medlemmar i partier är ett avtagande fenomen och därvid gynnas inte demokratin nuvarande representation till), sanning (något förenklat framställd den 21/5/09 ovan men i verkligt skelett, då antalet omständigheter i ett markerande inlägg är i verkligheten större vilket medges). Att fälla icke korrekta uttryck kring de som kritiserar en minoritetsgrupp, som mot mig (som avslöjar sanningen i skriven form), handlat vidrigt och i Sverige bestå av 20 000 indivdier (0,2%) om man är såsom Marcus Fridholm tydligen blivit hjärntvättad av olidlig Progg musik??

  Därför klargörs här att klassas (som prosemit eller) antisemit är för meningslöst när man talar om staten Israel, dess befolkning eller den judiska i praktiken sekteristiska ”religionen” sionismems anhängare, som är den enda (”etnisitets identitet”) som kräver en gammal testamentlig stat (för att dessa grupperingar och deras vänner anser sig vara ’guds egendoms folk’).

  Definitioner används av vetenskapsmän ’matematiker’ (där jag i aktuell författad matematisk framställning som slaktats av ’examinatorn’ Weibull) refererat just till c:a 500 (böcker med genomgående judiska namn vilket är fakta och till Marcus Fridholm ger då här förtydligad styrka i min tes i givet inlägg den 21/5/2009) och naturvetare och ingenjörer i syfte att entydigt klarlägga införda termer såsom att utgöra vedertaget fakta. Vad jag skrivit är således ingen judisk lärobok (där de fem blåa böckerna) såsom exempel att kolla upp med titeln: ”Lönande kunskap” (med alla ämnen behandlade och i synnerhet fysik, mekanik och elektroteknik i förmedling före matematiken som kommer först i 5:e boken vilket är just i avsikt att trötta ut den naiva nybörjaren man vänder sig till) och (Moses skrev ju just 5 böcker i Toran) som såldes på 1975 års bokrea samma år som Frankos regim föll i Spanien) där man får reda på vad self-contained betyder. Kontrollera fakta är en uppmaning av vän av ordning!!

  Begreppet antisemit har gjorts till en tyvärr förlamande skrämseletikett som utan urskillning fästes på var och en som ens vågar antyda ett uns av kritik mot den sionistiska staten Israels anhängare. Jag har själv en mycket erfaren tysk (av Svenska myndigheters bryskhet och DDR mentalitet som ju präglar Sverige i utbildning och rättstillämpning sedan han kom hit 1965) och således ”invandrad” vän (med judisk mor, som således enligt definitionen på jude som således inte behöver vara troende, själv är per definition jude, men inte troende). Vederbörande som gått i ungdomen i katolsk klosterskola och läst likaledes nya testamentet och som dessutom kan sägas vara aktiv i organisation som tar kraftigt avstånd från sionismen som ideologi. Då den därvid dessutom står i stark konflikt med Torah, dvs det judiska ’gamla testamente’ faller den för varje matematiskt uppriktig människa. Dessa (icke-troende och) antisionistiska judar kallas ”självhatare” (eng. self-hating jews) av sionisterna. Peter Hjörne, ägare och chefredaktör är såsom mediadominant exempel på en öppet sionistisk person med farligt stort inflytande över icke judiskt liv inte bara i Göteborg.

  I olika debatter, särskilt i dessa dagar, blir ofta de som modigt och rättmätigt kritiserat Israels krigsmakt för krigsförbrytelser och massakrerna i Libanon och Gaza beskyllda för att vara ”antisemiter”. Denna meningslösa etikett är givetvis avsedd att skam- och skuldbelägga alla som inte hukar för den mediala förkärleken att framställa Israels arroganta och självsvåldiga uppträdande i försonande dager.

  Begreppet semiter är en på 1700-talet införd benämning på en grupp forntida eller ännu levande folk som antogs härstamma från Noaks son Sem (1.Mosebok 10 kap). Numera avser man med semiter de folk som vid sitt första framträdande i historien talat semitiska språk. Dessa språk utgör en av undergrupperna inom den afroasiatiska språkgruppen, och med en utbredning inom ett avsevärt område i norra och nordöstra Afrika samt Mellanöstern/Asien. Det största språket är arabiska.

  Förutom Albert Bonniers förlag som jag åsyftade (’använde en funnen 1912 utgiven bortglömd bok ”Inledning till den högre analysen analysen” av finlands svensken Lindelöf av de c:a 500 referenser till Matematik texter med enbart judiska namn som avslöjar cynismen inom den matematiska sfären). Då jag såsom ett offer som söker upprättelse och samförstånd ville här visa det oerhörda inflytande som innehas av maktmänniskor från den judiska apartheidstatens främsta stödorganisationer i Sverige, organisationer som Samfundet Sverige-Israel och Förenade Israelinsamlingen där dess företrädare ses på ledande chefsbefattningar i bl.a. Radio- TV och den politiska debatten (Olle Wästberg (Hirsch), Jan-Erik Wikström, Willy Silberstein, Gunnar Hökmark för att här nämna några).

  Vidare för att historiskt koppla (då t. ex man tidigare i Sverige skulle ”utreda” Radio Islams påstådda brott), nu när vi avslöjar denna rasist-maffia har man sett den dåvarande judiske rikspolischefen Sten Heckscher (vars efternamn är hebreiskt och t.o.m. betyder ”koscher” vilket sker med mitt arbete i matematik inlämnat till Weibull 2006) trots Anders Björck (anmärkning 1995-12-21 TT-notis i DN under under regeringen Carlsons tid) att Heckscher var olämplig ty Heckscher hade röd partibok och medverkade i Ebbe Karlsson affären inte kunde ha utnämnts på regeringsformens plattform som säger att Statliga tjänster skall blott tillsättas utgående från ”förtjänst och skicklighet” och således inte via nepotism). Dock att märka att den nuvarande moderata allians regeringen ånyo funnit Sten Heckscher lämplig denna gång såsom regeringsrättens ordförande utnämnd 2007 vilket är anmärkningsvärt! I Sverige är man inte sällan rättslös och detta påkallade jag i mitt inlägg om min kränkta upphovsrätt!! Här kan nämnas den likaledes judiske justitiekanslern (JK) Johan Hirschfeldt som senare efterträdes av Göran Lambertz (tidigare under namnet Göran Pettersson, då han sedan han föddes 1950 enbart gjort karriär inom staten tog namnet Lambertz efter sin faders förnamn som hette Lambert Pettersson) som är beklagligt anhängare av Folkpartiet som har många fanatiska samhällsfientliga lycksökande frimurare och bilderbergare såsom företrädare.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.