Piratpartiet – det minst konservativa bland de konservativa

Magnifika gnistor hackar samhället förklarar varför Piratpartiet är konservativa medan de andra partierna är anakronistiska kvarlevor från en tid som flytt. Han avslutar med att dra en lans för att de borde bevarandemärkas, eller nå’t…

Måste läsas!

2 svar på ”Piratpartiet – det minst konservativa bland de konservativa”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.