Från allmän plikt till tvång och godtycke

Wilhelm Agrell kritiserade på förra veckan på SVD:s Brännpunkt det avskaffande av värnplikten och den övergång till ett frivilligt försvar som regeringens försvarsproposition från i mars innebär. Wiseman skriver i helgen ett välformulerat försvar för värnplikten. Och i dagens SvD hävdar Claes Arvidsson på ledarplats att värnplikten är överlägsen yrkesförsvaret.

>Dyrt och dumt borde vara nog för att inte hasta vidare. Men frågan ska också ses i relation till försvarets huvuduppgift. Försvarsministern har lagt om retoriken men i verkligheten är det fortfarande expeditionär förmåga för utlandsinsatser som försvaret byggs kring. Om huvuduppgiften i stället är försvaret av Sverige klarar vi oss inte utan värnplikt.
>
>Det är liksom grundfrågan.

Jag håller inte alls med. Det är inte grundfrågan. Grundfrågan är att ett system som var rimligt och rättvist med en värnplikt för alla (iofs bara män) som ledde till en krigsplacering för alla om inte annat i civilförsvaret har förvandlats till ett godtyckligt tvång mot en liten minoritet.

Staten ska inte ägna sig åt godtyckliga tvång. Det är absurt att man fortfarande sätter folk i fängelse för värnpliktsbrott samtidigt som den stora majoriteten av de mönstrande aldrig tas ut vare sig till utbildning eller annan tjänstgöring. Eftersom en värnplikt eller totalförsvarsplikt aldrig kan fungera utan en straffsanktion för de som vägrar delta är det en automatisk följd av bibehållande av plikten att man kommer fortsätta att utöva godtyckligt tvång.

Det spelar enligt min mening ingen roll hur få de som drabbas är. Det är en fråga om rättsäkerhet och likhet inför lagen att inte vissa glatt kan skutta hem med ett beslut om att de inte behövs, medan andra sätts i fängelse för att de inte vill.

Ska man ha värnplikt ska den vara allmän. Jag kan acceptera behovet av straffsanktion och den maktutövning om behövs för att upprätthålla en allmän plikt. Jag accepterade att jag blev dömd till fängelse på 80-talet, för då var den allmänna värnplikten fortfarande en realitet.

Eftersom vi idag på inget vis har råd med eller behov av att ta ut en avgörande majoritet till militär utbildning och tjänstgöring finns det enligt min mening bara två alternativ:

 1. Avskaffa värnplikten och skapa ett frivilligförsvar. Acceptera de inslag av yrkesmilitär och kostnaderna som detta innebär.
 2. Inför en allmän samhällsplikt lika för alla, där man kan sätta folk i arbete varsom helst där det behövs i samhällsapparaten och där de bäst lämpade får militära uppgifter.

Eftersom jag är liberal och inte tror på onödiga pålagor på individen från det allmänna föredrar jag det första alternativet. Men om vi inte kan samla en majoritet av folket bakom det pga den allmänna värnpliktens starka ställning menar jag att det blir nödvändigt att införa det andra alternativet. Det nuvarande godtycket måste få ett slut.

Åsa Lindestam, socialdemokrat, berättar om några av de frågor som kom upp vid hearingen igår. Hennes frågeställningar visar att det här med plikt inte är en enkel fråga. Folkpartiets Nina Larsson tror att Pliktutredningen som hon sitter med i kommer att hitta en bra lösning på frågan. Peter Swedenmark tycker värnplikten är ett system vi ska vårda, medan Nonicocloslasos hävdar att inte ens de ekonomiska argumeneten för värnplikten håller.

7 svar på ”Från allmän plikt till tvång och godtycke”

 1. Skulle man inte kunna omforma värnplikten från att vara mer inriktad på katastrofåtgärder? Översvämningar, skallgångskedjor och träning för att hantera psykologiskt krävande situationer som inte nödvändigtvis handlar om att det viner kulor omkring en.

  Jag gillar idén om en slags allmän samhällstjänst. Demokratin bygger på solidaritet. I alla fall om man vill känna att man förtjänat demokrati så borde man inte ha något emot att ägna två eller tre år åt att praktiskt hjälpa samhället att gå runt.

  Davids senaste blogginlägg.. Uppdatering – Manipulationstekniker

 2. Feministiskt initiativ driver idén om allmän samhällsplikt. Själv tycker jag att det är ett förskräckligt förslag* — ungefär som ”pionjärlägren” i Sovjet.

  *“Feministiskt initiativ menar att värnplikten bör ombildas till allmän samhällstjänst, där värnpliktsutbildning är en del, men där det också ryms utbildning i sådana samhällsnödvändiga arbeten som vård och omsorg, katastrofhjälp och miljövård. Samhällstjänsten bör dessutom vara utformad så att den ger individer möjligheter att bryta könsmönster.”

  “Fi ska verka för att den allmänna värnplikten avskaffas. Istället ska allmän samhällstjänst införas. Samhällstjänsten utövas under ett år och gäller alla mellan 18 och 25 år (kriterium: kommunal rösträtt) i både traditionellt mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter till exempel katastrofhjälp, vård och omsorg, värnplikt, miljövård. ”

 3. @Proteus – Jag håller helt md dig om mat allmän samhällsplikt är ett förkastligt förslag. Jag tycker bara det nuvarande systemet med en partiell och godtycklig civil och militär plikt är värre.

 4. Jag vill bara uttala mitt stöd till artikeln, Göran har fångat min syn på saken helt och hållet.

  Oavsett system, så måste godtyckligheten bort.

 5. ”Samhällstjänst” – Tydligen räcker det inte med att underbetala kvinnor inom vård och omsorg; helst skall folk tvingas arbeta där gratis.
  I FIs tappning gärna skolas ideologiskt samtidigt.
  Avskyvärt.

  Anaïss senaste blogginlägg.. Klart besked

 6. Mja, den plikt du nämner i punkt två finns i viss mån redan, om än i embryoform. Om du skulle befinna dig på en plats där något allvarligt händer, skogsbrand, översvämning, eller t.o.m. radioaktivt utsläpp, har insatschefen (räddningsledaren) rätt beordra dig att delta/hjälpa till utan att du kan opponera dig. Du kan vara klädd i jeans eller frack, det spelar ingen roll. Det gäller alla mellan 18-65 års ålder. Enda undanflykten som finns är bristfällig hälsa eller dito kunskap, men det är räddningsledaren som bedömer om du är kapabel eller ej! Källa: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 6 Kap, 1 §. (https://lagen.nu/2003:778)

  Skulle man försöka smita riskerar man böter enligt 10 kap, 3 §, punkt 5. Så vare sig du är frivillig eller ej så är du rökt… 😉

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.