Jag kommer också ut ur garderoben

Som netrosexuell alltså!

Jag sällar mig till kören som serenadar internet från under balkongen. Marcin räknar upp dem – de kärleksbesjungande:

>Jag älskar internet! Isobel gör också det. Chris K också. Lisa med. Johanna älskar även hon. Magnus har också hakat på. Nu har också Christian alltså hoppat på tåget. Vågar du komma ut som netrosexuell du med?

Jag spenderar mera tid med internet än med någon annan varelse och det är en relation som fortfarande efter 15 år drygt bara fortsätter att ge och ge. Kraven är modesta. Bara jag är engagerad, lyhörd och närvarande så öser internet sin hjälpsamhet, kärlek och mångfacetterade skönhet över mig.

De femton åren innebär också att det är en av få relationer som kunnat växa under daglig kontakt. Strängt taget vet jag inte vad jag skulle ta mig till om relationen inte fick fortsätta att växa och fördjupas. Var skulle min inspiration och mina idéer få näring, vart skulle mina infall rikta sig?

Jag hoppas därför att detta inte är vår sista vår tillsammans. Att internet och jag har många fina år kvar.

För det är som Christian på Disruptive skriver. Det handlar inte om teknik, det handlar om relationer:

>Internet är inte Googles index, CSS, HTML PHP kod, PPC eller banners. Internet är Tillsammans. Internet är vårt kollektiva medvetande som sträcker sig mellan människorna och mellan generationerna. För mig är detta sant även om jag är en outlier på normalfördelningskurvan. Därför älskar jag internet.

8 svar på ”Jag kommer också ut ur garderoben”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.