Dags att byta personal!

Sveriges delegat i rådsarbetsgruppen för telekommunikationer, Jörgen Samuelsson citerad i DN

>Vad har du för invändningar mot det?
>- Är telekommunikation en mänsklig rättighet? Vad tror du en liten fattig pojke i Afrika tycker är mänskliga rättigheter? Det finns en europeisk stadga om mänskliga rättigheter som gäller enligt EU-fördraget – varför stoppa in den i Telekompaketet?
>
>Men om friheten på nätet inskränks kan väl det vara ett problem?
>- Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över huvudet.

Calandrella håller med Jörgen Samuelson om att själva tillgången till internet kanske inte är en mänsklig rättighet, men att man har rätt till en ocensurerad anslutning när man väl skaffar en.

Många andra har också reagerat över detta märkliga citat: Nairobikoll, Christian Engström, Bitchslap Barbie, Scaber Nestor, Jens O, Badlands Hyena,

För ett ögonblick försöker jag bortse från att jag och Jörgen Samuelsson förmodligen inte har samma uppfattning i särskilt mycket och funderar på hur lämplig han är för sitt arbete. Telekommunikation är inte så viktigt, det handlar bara om en kommersiell tjänst, säger alltså den person som företräder Sverige i diskussioner kring regleringen av just telekommunikationer.

Hans intresse i de politiska frågor som reglerar vårt samhälles viktigaste infrastruktur, den för mellanmänsklig kommunikation, är snävt begränsad till villkoren för de kommersiella aktörerna på marknaden. Vi har en förhandlare som inte anser att det är en internationellt viktig politisk fråga att bevaka medborgarnas rätt till ocensurerade och och oavlyssnade telekommunikationer. När telekommunikationer har blivit lika internationaliserade som miljöfrågan!

Jörgen Samuelson verkar dessutom ha lite otur när han tänker. Det finns gott om rättigheter som tillhandahålls som kommersiella tjänster: tak över huvudet, mat på bordet, utbildning, sjukvård…

Det är troligt att Jörgen och jag är oense om det mesta, men det är inte därför jag rekommenderar Åsa Torstensson att omedelbart göra sig av med honom!

8 svar på ”Dags att byta personal!”

  1. Håller fullständigt med dig, har försökt få tag i hans mail utan större framgång dock. Samtidigt visar detta återigen på hur fullständigt fallerat det är för Sverige att vara med i EU vad har vi fått som vi inte redan hade? Senast jag kollade betalde Sverige över 23 miljarder för sitt medlemskap för vad frågar jag, en hypotetisk hjälp mot en fiende som aldrig kommer hellre med i godtyckliga nato än få godtyckliga regler och bidrag som går till saker inskränker på frihandeln trots EU signum egentligen är just det, frihandel. ^^

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.