Visst följa lagen – och sen då?

Via Scabernestor hittar jag till Anders Ekström på Sydsvenskan.

>Den som vill slippa problem med Ipred har ett lysande alternativ: Att följa lagen. Är man missnöjd med en lag så ska man inte bryta mot den, av det skälet att det inte är demokrati, utan anarki. Är man missnöjd med en lag ska man rösta på politiker som stiftar bättre lagar. Det är principiellt viktigare än någon annan princip vi diskuterar i anslutning till det här.

Så jag frågar dig Anders, jag som följer lagen. Vad ska jag göra nu. Nu när jag är rädd för vem som knackar på dörren. Nu när en odemokratisk organisation leker polis och kanske har mig i sikte.

13 svar på ”Visst följa lagen – och sen då?”

 1. Ja, och sen kan man fråga sig vilka politiker man ska rösta på som inte vill fortsätta på samma gamla inkörda bana. (Ja, förutom PP då).
  Det är ju inte lätt om man inte vill rösta på ett enfrågeparti skulle man kunna säga.

  Bitchslap Barbies senaste blogginlägg.. Hypothyreos

 2. Hej! För det jag sa och sedan skrev har jag fått en del beröm och en del skäll. Mest skäll, förstås, eftersom jag dristade mig till att i någon liten mening antyda att det kanske kan vara rimligt att den som bryter mot lagen också lagförs. (Jag som trodde det var en okontroversiell uppfattning! Mycket naivt.)

  Jag vidhåller: Du gillar inte lagen? Rösta på politiker som stiftar en bättre lag! Och om sådana politiker inte vinner majoritet? Då får du ändå göra som parlamentet säger, eftersom det är valt av folket. Lagboken är ingen à la carte-meny, där man kan välja lite som man vill vad man vill ha och inte. Se där, baskurs i representativ demokrati – inte det bästa samhällssystemet, men det bästa vi känner.

  Min poäng, förtydligad: Ipred har kommit till för att rättighetshavare ska kunna undersöka vem som olovandes distribuerar deras material. Sedan, med den informationen på hand, kan rättighetshavaren gå till domstolen. Får du problem med Ipred på det här viset, då är det tingsrätten som blir din bundsförvant.

  Vill du slippa sådana problem, så gör du det säkrast genom att följa lagen om upphovsrätt. (Och där var jag inte tillräckligt tydlig i formuleringen, det är ju inte Ipred-lagen man ska/kan ”följa” som privatperson, det är den lag som Ipred finns för att skydda: lagen om upphovsrätt.)

  Om Ipred är dålig eller visar sig inte fungera? Rösta på någon som vill riva upp Ipred, eller göra om den.

  Andreas Ekströms senaste blogginlägg.. A la carte

 3. @Andreas: Missade du helt vad Göran skrev, eller? Han följer faktiskt lagen om upphovsrätt, och har alltid gjort. Han har för övrigt precis samma syn på à la carte prylen som du, så där slår du in öppen dörr.

  Det han skriver är faktiskt att HAN, som faktiskt FÖLJER lagen trots det är orolig för att få påhälsning och hotbrev. Det är väl ändå ett lite märkligt förhållande.

  Själv är jag lite mer flexibel ifråga om vilka lagar man följer och inte. Jag ser ipred och dylika lagar mer som historien om Kung Canute och tidvattnet.

  Min oro är att rättssamhället urholkas, dels därför att lagar stiftas som en signifikant del av folket inte tänker rätta sig efter. Dels för att samma lagar nonchalerar de grundprinciper som ligger bakom hur svensk lag och rätt är menad att fungera.

  Grundproblemet om man vill påverka som det är tänkt är att såväl moderater, centerpartister, folkpartister och socialdemokrater varit med och röstat igenom Ipred. Det andra grundproblemet är att det inte går att föra en debatt med någon av dessa om hur upphovsrätten BORDE se ut.

  Det riskerar att sätta den representativa demokratin ur spel om en femte- till en tredjedel av befolkningen blir nonchalerad och till och med misstänkliggjord av sitt eget parlament.

 4. Det tredje problemet (Marcus) är att det är omöjligt att föra en rimlig demokratisk diskussion som kan leda till något vettigt med respektlösa människor som redan vet allt och lägger orden i munnen på sina meningmotståndare.

  @Andreas: När du tycker det är värt besväret att lägga tid på att skriva en kommentar i vår blogg är faktiskt det minsta man kan begära att du orkar läsa de 114 ord som inlägget bestod av, särskilt som 67 av dem var dina egna. Och om det var dig övermäktigt så kunde du i varje fall ha tagit dig tiden att läsa de sex orden i rubriken.

  Men det är klart vi har ju lärt oss av Jan Guillou, Liza Marklund och andra de senaste månaderna att riktiga journalister till skillnad från bloggmobben är för fina för att behöva kolla källor, åsikter, fakta eller annat. Publish and be damned, liksom!

 5. Fullt så arga i tonen finns det väl ingen riktig anledning att vara… Jag tar min slutpoäng igen:

  Om Ipred är dålig eller visar sig inte fungera? Rösta på någon som vill riva upp Ipred, eller göra om den.

  Om du och jag är överens om att man ska följa lagen, så har vi ju inget problem här. Jag räknar inte med att få problem på grund av Ipred eftersom jag inte bryter mot upphovsrättslagarna. Inte du heller? Bra. Alltså inga problem. Så tror jag att det blir – tills motsatsen bevisas.

  Skulle vi börja få en massa kravbrev hem som helt saknar bäring på verkligheten? Ja, där slår min statskonservativa ådra till igen: Då tror jag att vi vinner i rätten.

  Andreas Ekströms senaste blogginlägg.. A la carte

 6. @Andreas: Jag gillar inte att bli anklagad för att vara brottsling i ett svar på ett inlägg där jag just funderar över problemet för den som vill vara laglydig. Så här skrev du:

  ”Vill du slippa sådana problem, så gör du det säkrast genom att följa lagen om upphovsrätt. (Och där var jag inte tillräckligt tydlig i formuleringen, det är ju inte Ipred-lagen man ska/kan “följa” som privatperson, det är den lag som Ipred finns för att skydda: lagen om upphovsrätt.)”

  Ett tips, nästa gång du vill ha ett respektfullt samtal, börja med att visa respekt. T ex genom att läsa det du svarar på. Och förövrigt har vi visst ett problem du och jag, trots att vi är överens om att följa lagen. Nämligen att jag läste det du skrev och försökte inleda ett samtal om det och som svar blev jag inknuffad bland de otäcka piraterna.

  Jag tycker fotfarande du är mig svaret skyldig vad jag och alla andra laglydiga medborgare som inte tycker att våra namn ska få lämnas ut till en möjlig motståndare i en civilrättslig strid ska göra med vår rädsla för att någon snart knacka på vår dörr.

 7. Om Ekström tolkar era svar som ”arga i tonen” så kanske han borde ta och kontemplera i vilken ton hans egen kommentar kunde tolkas i.

  För mig så var det iaf en mästrande ton, ungefär som när en äldre försöker tillrättavisa en yngre. Typ dem som man uppfattar som joltpundande finninga fjortonåringar med glest skägg alltså.

  Och tonen blir ju extra lustig då ni båda två är nästan ett decennium äldre än Ekström…

  nefs senaste blogginlägg.. Dagens födelsdagsbarn

 8. ”Jag tycker fotfarande du är mig svaret skyldig vad jag och alla andra laglydiga medborgare som inte tycker att våra namn ska få lämnas ut till en möjlig motståndare i en civilrättslig strid ska göra med vår rädsla för att någon snart knacka på vår dörr.”

  Här är mitt svar: Hav förtröstan. Vänta och se om den här lagen kommer att användas på det sättet. Om det sker? Hav förtröstan igen. Lita på att tingsrätten dömer rätt. Om den inte gör det? Hav förtröstan igen. Lita på att hovrätten dömer rätt. Om den inte gör det? Högsta Domstolen! Och sedan, om du har förlorat där också, utan att vara det minsta skyldig – då har vi ett rättsövergrepp.

  Men det är många steg dit. Jag är inte det minsta rädd för att lagen kommer att användas på så vis att enskilda oskyldiga ska trakasseras, och tror inte att någon annan behöver vara det heller.

  Andreas Ekströms senaste blogginlägg.. Så här!

 9. @Andreas: Nu så pratar vi i alla fall med varandra och inte förbi. Tyvärr är jag inte så förtröstansfull. Om jag bara behövde lita på det svenska domstolsväsendet så kanske. Men nu har ju en del av makten lagts i upphovsrättshavarnas och därmed i bland annat Antipiratbyråns händer.

  Redan i det första fallet där lagen tillämpas så använder de denna i kombination med tveksamma metoder för bevisinsamling till att starta en process som inte tycks ha till syfte att vinna i en rättsal utan genom förlikning.

  Precis som jag anser att det amerikanska rättssystemet begår rättsövergrepp genom att pressa in åtalade i sk ”plead bargains” med hot om värre konsekvenser så anser jag att den första uppgörelsen som görs med IPRED-lagen som grund kommer att vara ett rättsövergrepp.

  Så tyvärr tror jag vi behöver vara rädda att lagen kommer att användas till att trakassera oskyldiga och framförallt är jag övertygad om att våra medborgerliga rättigheter blev naggade i kanten i förra veckan utan att det kommer leda till någon större nytta för de människor i vars ärenden det gjordes – upphovsmännen.

 10. Där är vi ense: vilken nytta det här har för upphovsmännen, i förstaläget, är skrivet i stjärnorna.

  Men jag tror också på lagstiftning som opinionsbildning. Att säga: ”den här principen står vi för, det här är rätt, det här är fel”. Tillämpning, pragmatik, effekter… allt sådant är steg två.

  Andreas Ekströms senaste blogginlägg.. Så här!

 11. Jag tror skillnaden isf är vilka principer vi anser är viktigast.

  Personligen anser jag att principen om likhet inför lagen, rättvis och säker handläggning, den ekonomiska möjligheten att försvara sin sak, oskuldspresumtion, proportionalitet och transparens är primärt.

  Att jaga rätt på två promille av de som bryter mot en i allt väsentligt föråldrad lag smäller verkligen inte lika högt. Till och med en signifikant del av Ipreds förespråkare brukar hålla med om att upphovsrätten innehåller många avarter.

  Eller för att göra en liknelse, hur farlig en sådan än är: Du sliter inte upp tjänstevapnet och skjuter en tolvårig snattare i benet för att han inte skall rymma.

  David och Goliat-situationer skall undvikas, likaså skall man inte stifta lagar som redan innan de införs är uppenbart problematiska — så till den milda grad att man måste följa upp hur målsägaren tänker hantera sina maffiga nya rättigheter…

  Jag håller i grund med om att lag skall följas. Men jag tror samtidigt att så gott som alla som kan sin historia håller med om att det finns en punkt när lagen blir för absurd för att den regeln skall gälla.

  Om det är sant eller falskt för just Ipred kan diskuteras, personligen tycker jag nog det — men jag tycker samtidigt att det är oerhört olyckligt att tilltron till lag och rätt därmed urholkas.

 12. Ska man se till vad som hänt i övriga länder så kan man säga en sak med stor säkerhet. De skadestånd som kommer utdömas kommer INTE tillfalla upphovsmännen. Dessa pengar kommer hamna i antipiratorganisationerna.

  Vad jag är rädd för är den tekniska kompetensen på domstolarna. Se till exempel på den ftp-server med ljudböcker som är anmäld nu. Har rätten verkligen kompetensen att avgöra om detta är en publik eller privat server? Enligt bevismaterialet framgår detta inte, men jag tvivlar på att rätten kan avgöra detta.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.