Åklagaren kräver böter för arbete

Dagens absurditet: i Svea rike är det förbjudet för vissa att göra rätt för sig.

Smålandsposten Åklagaren kräver böter för arbete.

> –Takvam har fullgjort alla sina åligganden som arbetsgivare och betalat skatt, konstaterar försvarsadvokat Anita Wikefeldt som anser att de båda åtalade skall frias.
>
> Harald Takvam säger att hela ärendet känns konstigt och att det är märkligt att anklagas för brott efter att ha ordnat arbete åt en flykting.
>
> Kristdemokraterna har engagerat sig hårt i fallet och Bengt Germundsson, Markaryds kommunalråd, fanns på plats under rättegången.
>
> Åklagare Marcus Sjöstrand bygger åtalet på att Reza Rezai hade ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd under perioden mars 2006 till mars 2007. Genom att därefter fortsätta arbeta anses flyktingen och arbetsgivaren ha brutit mot lagen.
>
> Marcus Sjöstrand inledde slutpläderingen med att konstatera att det naturligtvis är bra att arbetsgivare anställer flyktingar som därmed integreras i samhället.
>
> –Men det är också viktigt att alla följer de spelregler som finns och det krävs arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Det är så man skäms. Vad har vårat samhälle kommit till, när goda intentioner och försök att göra rätt gör att människor hamnar i domstol.

Varför beslutar inte åklagaren om åtalsunderlåtelse?

Via HAX.

2 svar på ”Åklagaren kräver böter för arbete”

  1. Kanske Vanja Lundby-Wedin kan uttala sig i fallet, så vi hederliga
    ursvenska skattebetalare vet vad vi har att rätta oss efter.
    Utländska arbetare som betalar skatt i Sverige, GO HOME? Gäller fortfarande?
    Vad anser Vanja?

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.