Träffsäkert om FRA och chimär säkerhet

Jag har nog sagt något i förbifarten om chimären i den säkerhet FRA säger sig kunna ge oss. Jag har däremot inte lyckats formulera det så träffsäkert som Jan Kallberg gjorde i Expressen i början av augusti:

> Efter 11 september var den första lärdomen att elektronisk övervakning, det som FRA står för, är helt verkningslös när det verkligen gäller. De enda som hade anat vad som var på gång var några flyglärare som tyckte att de hade suspekta elever. Terroristerna hade lyckats få ett tjugotal personer in i USA, finansierat dem, placerat ut dem och koordinerat attacken utan att det lyste en enda röd lampa inne på NSA (FRA:s amerikanska motsvarighet). Förövarna av attacken 11 september hade kunnat röra sig fritt i det amerikanska samhället eftersom man före 11 september trodde att de stora superdatorerna skulle snappa upp om något var på gång. Vilket som vi vet aldrig inträffade.

Det finns en otrolig övertro på teknokratiska lösningar. FRA/NSA och liknande bara måste ju vara effektiva med sådan datorkraft och sådana resurser. Men det är i praktiken lika effektivt som att försöka hindra rån genom att sätta upp väl synliga övervakningskameror. Dels är det ineffektivt helt enkelt för att man oftast inte ser något förrän skadan redan är skedd. Dels är det ineffektivt därför att det skapar ett mindset av att vara skyddad, vilket nästan automatiskt tubbar på andra försiktighetsåtgärder och vanligt enkelt folkvett.

För att vara lite elak, skulle jag vilja kalla det clancyism — efter Tom Clancy. Han är en mycket underhållande författare, men en som ständigt visar övertro till tekniska system och beslutsfattares kompetens.

I verkligheten är de tekniska systemen inte effektivare än de människor som använder dem, och kanske ännu mer de människor som inte låter sig förledas till arrogans på grund av de tekniska systemens kapacitet.

USA fick sig en kalldusch när NSAs system inte förmådde förutsäga eller hindra 9-11. Tyvärr visar det sig att det beslutande skiktet är så inkompetent att de är ovilliga att lära sig från den hemläxan, så man utvecklar vidare för att komma åt svagheterna istället för att se att svagheterna är inbyggda i konceptet.

Därmed ger man sig ut på farligt tunn is. Det som krävs för att göra sådana system effektiva är nämligen att man övervakar allt, bedömer allt och inte respekterar några gränser. Det leder i sin tur till att man helt överger det öppna samhället, personliga fri- och rättigheter, och själva det privatliv som är en förutsättning för ett demokratiskt statsskick. I slutänden blir man sin egen värsta fiende.

I praktiken låter man dessutom terroristerna segra. Man gör arbetet åt de krafter som hatar den västerländska sekulära och öppna demokratin. Det påstådda franklincitatet kommer tillbaka, där den som ger bort frihet för säkerhet förlorar bådadera.

Jag håller långt ifrån alltid med Jan Guillou, men han är något på spåren i ”Den inre fienden” — där han låter en afa-ligist komma med det förtvivlade konstaterandet att vår repression skapar terrorister där det inte tidigare fanns några. Det ligger mycket sanning i det, för när samhället klart visar att det inte längre respekterar allas lika värde – varken i människovärde, rättssäkerhet eller åsiktsfrihet – så finns inte längre någon anledning för de utsatta att vara en del av samhället.

###Det som saknas i FRA-förslagens alla abrovinker

Är vi aldrig nöjda, vi FRA-kritiker? Svaret är nog att det mycket väl går att få oss nöjda, men inte så länge det enda man ändrar är orden som beskriver förslaget, snarare än förslaget i sig.

Skillnaden mellan en domstolsliknande nämnd eller en specialdomstol är ingen, eller ringa. Trafikstråk existerar inte på nätet, eftersom vilken trafik som helst kan ta vilken väg som helst när som helst.

Överlag innebär varje ”genombrott” som presenterats hittills bara grader i helvetet. Det som saknas är långt mer fundamentalt.

Det som saknas är en utredning av behov och konsekvenser som utförs av någon eller några som inte är korrumperade av egenintresse. Det är direkt beklämmande att det skall vara så stort motstånd från regeringens sida att inrätta en bred parlamentarisk utredning. Kanske än mer ur min synvinkel, eftersom jag förutsatte bättre från en borgerlig regering, med tanke på att de borgerliga alltid varit tydligare i sin ideologiska hållning vad gäller den enskilda människan i förhållande till staten.

Det går alldeles utmärkt att ifrågasätta om FRAs kabelspaning egentligen leder till något gott. Om det inte är effektivt, så säljer vi vår frihet väldigt billigt, och även om det är effektivt, är det för den skull inte självklart att vi skall acceptera konsekvenserna för den sakens skull.

Jag skulle vilja slippa falska nyhetsrapporter om att vi kritiker har segrat. Än så länge är det långt kvar till dess vi kan korka upp champagnen. Det enda sådana tidningsrubriker och nyhetsprogram tjänar till, är att förvirra och dämpa kamplusten.

Varje meddelande om att motståndet har upphört är att betrakta som falskt!

2 svar på ”Träffsäkert om FRA och chimär säkerhet”

  1. Tack för att du fortsätter ifrågasätta & blogga MOT fra-lags-helvetet!
    Det har tystnat på många håll i bloggosfären, därför måste vi som är kvar SKRIKA ännu högre!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.