Varför FRAs kabelspaning är värre än Echelon, Google och Hotmail tillsammans

Ett argument som försvararna av FRA är snabba att ta till, är att allt vi gör på Internet är så in i vassen bevakat redan så vad gör egentligen FRA för skillnad?

Det är naturligtvis ett nonsensargument, men det är så pass suggestivt att det ändå måste bemötas och skalas av. För naturligtvis är det så att våra ISPer, Google, Hotmail och diverse andra aktörer har potentiell tillgång till våra mail. Echelon och diverse andra säkerhetstjänster, underrättelsetjänster och annat löst folk kan dessutom i mer eller mindre mån kan se vad vi gör, vad vi läser, skriver och vem som vi skriver till.

Det är faktiskt en långt mindre fara för mig som svensk än FRAs kabelspaning.

###Echelon och alla andra spioner

Det som är den stora skillnaden mellan att bli avlyssnad av Echelon snarare än FRA – eller för den delen underrättelsetjänsten i Singapore om de har någon – är att de inte är svenska.

Det kanske lät obegripligt, men det är faktiskt rätt enkelt:

Om svensk underrättelsetjänst hade avlyssnat ett samtal mellan två östtyskar i det forna DDR, så hade det inte inneburit någon större skillnad för deras möjlighet att uttrycka sig fritt. Att STASI gjorde samma sak innebar däremot ett seriöst avbräck i möjligheten till fri kommunikation. Det var inte svenska myndigheter som släpade bort östtyska dissidenter, så det svenska spionaget var farligare för DDR än för dess innevånare.

Svenska staten skall inte sitta på sådan information om sina egna medborgare. Allt enligt principen transparent stat, icke-transparenta medborgare – den enda kända principen för att i längden undvika totalitära system och korruption.

###Google och deras gelikar

Google, Microsoft, Yahoo och för den delen vartenda webbhotell jag anlitar med smtp/pop3/imap-tjänst, skulle rent tekniskt kunna läsa varenda mail jag tar emot eller skickar via dem. Google, Yahoo och Microsoft skulle dessutom rent tekniskt kunna spara och bygga upp en databas innefattande en stor del av mina aktiviteter på nätet: Vad jag söker efter, vilka länkar jag väljer att följa, sajter jag besöker etcetera.

Men.

Alla dessa aktörer är TOTALT beroende av min goodwill.

Därför har alla dessa aktörer långt gående och tämligen heltäckande policys för mina privata data. Dessa kan jag i mån av intresse och ork läsa igenom och bestämma mig för ifall jag vill befatta mig med företaget eller inte.

En aktör som Google skulle göra en mycket snabb och mycket total störtdykning om de inte tog väl hand om sina användares personliga data. De skulle gå bankrutt så fort att man knappt hann förstå vad som hänt.

Samma sak kan verkligen inte sägas om svenska myndigheter.

###De obefintliga påföljderna för myndigheters lagöverträdelser

Sedan Bosse Ringholm ansåg att det inte fanns någon anledning att förlänga Inga-Britt Ahlenius uppdrag på RRV – den person som var satt att granska bland annat honom själv – så har de kontrollinstanser som har att bevaka makten varit påfallande slätstrukna.

Inte ens regelrätta polisanmälningar ger någon garanti för att saker verkligen undersöks och beivras numera.

Det finns en uppenbar fara att vi medborgare inte längre anser det värt besväret att utnyttja vår rätt att påpeka fel, eftersom våra invändningar viftas bort som irriterande flugor.

Det finns en uppenbar fara för korruption och kollegial lojalitet, som gör att man håller varandra om ryggen även när det är uppenbart fel.

Det är fel, fel, fel, att kontrollerande tjänstemän tillsätts av de som skall kontrolleras.

Det är inte helt lämpligt att delar av svensk underrättelsetjänst i det närmaste fungerar som stat i staten, och varken tillhör militären eller polisen. Då blir det en politisk underrättelsetjänst i stil med IB, vilket är väldigt farligt om vi har ambitionerna att vara ett fritt och öppet samhälle. Det är direkt oroväckande ur det perspektivet att myndighetens direktör, som verkligen borde hålla sig utanför debatten, just nu är förespråkarsidans tydligaste röst.

Kontentan av ovanstående är att det värsta som kan hända är att svensk underrättelsetjänst får tillgång, direkt, indirekt eller för filtrering, till data om svenskars kommunikation, vanor, preferenser och andra privata data. Det är för svårt att utkräva ansvar, det är för dålig transparens, det är för dålig rättssäkerhet, det påverkar vår frihet för direkt, det lägger en alltför god grogrund för korruption, imperiebyggande och i slutändan demokratiskt förfall.

Jag skiter uppriktigt sagt i Echelon, inte för att det är bra, utan för att det finns värre saker på närmare håll.

4 svar på ”Varför FRAs kabelspaning är värre än Echelon, Google och Hotmail tillsammans”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.