Det är svårt att inte vara skadeglad

Med sådana vänner som självaste chefen Ingvar Åkesson, behöver knappt FRA sina fiender.

I SvD vänder han sig mot det nya folkpartistiska förslaget om att avlyssning skall kräva brottsmisstanke, och han viftar också bort den lista med 103 namn som förekommit i debatten på sistone:

> Den signalspaning som det är fråga om gjordes på uppdrag av en statlig myndighet under perioden 1994 – 1997 och hade anknytning till Sovjetunionens upplösning och de förhållanden som rådde en tid därefter.
>
> Inhämtningen inriktades på utländsk trafik och gällde vissa utländska kontakter med Sverige och bedömdes ligga inom ramen för de regler som gällde då.
>
> Jag kan klart deklarera att ingen av de personer som anges på den anonyme anmälarens lista har blivit telefonavlyssnad av FRA.
>
> De namn på personer som kan förekomma i sammanhanget har alltså uppkommit genom spaning på de utländska målen.

Vi skriver nu 2008, och man kan verkligen fråga sig varför denna lista med ”överskottinformation” överhuvudtaget existerar? Borde inte de ha avförts och informationen destruerats?

Var det inte så, så kallad överskottsinformation skulle behandlas?

4 svar på ”Det är svårt att inte vara skadeglad”

  1. Det är dags för Sveriges sjunde folkomröstning, denna gång om avlyssning, FRA.

    Jag har lagt upp alla riksdagsledamöter och regeingen på min blogg. Mitt syfte är att initiera en folkomröstning om FRA (Naivt- javisst, men det är ändå mitt mål).

    Stöd initiativet, gå in, skriv under och länka gärna.

    Peter PC Carlsson

  2. Peter, även om det är en trevlig tanke så tror jag inte att det undgått någon att regeringen inte har folkets stöd i den här frågan. En folkomröstning skulle bara göra att de kan luta sig tillbaka, dra in kablarna och vänta på folkomröstningen (som säkerligen tar upp till ett år att ordna), för att sedan ignorera den på samma sätt som de ignorerat oss hela tiden.

    Problemet är att folkomröstningar bara är rådgivande i Sverige.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.