Skall vi exportera det vi borde importera och vice versa — är det inte bättre tvärtom?

###Tryckfrihetsförordningen och YttrandefrihetsGrundLagen utsatt för attack

Experter varnar för ny grundlag eftersom det varit under utredning att ersätta TF och YGL, det vill säga vår tryckfrihet och yttrandefrihet, med något som är mer EU-anpassat. Fram till och med nu har vi fått undantag för TF och YGL, men det skulle i framtiden kunna bli en förhandlingsfråga.

**Vad är det då som skiljer** våra lagar från de gängse inom andra EU-länder?

> –Tryckfrihetsförordningen är väl etablerad, fungerar bra och är detaljerad. Det är mycket svårt för myndigheter att ingripa mot det fria ordet. Klara rättsliga procedurer som fungerar som en skyddsmur. Att som i andra länder ersätta det med några meningar i grundlagen om att ”här råder yttrande- och tryckfrihet” skulle innebära stora risker för en urholkning över tid, varnar han.

**Främst handlar det om** offentlighetsprincipen och meddelarfriheten.

Traditionen utanför Sverige är inte ofri, men den har inte samma kompromisslösa skydd för uppgiftslämnare och medier. Det är inte heller någon annanstans en självklarhet att samhällets handlingar normalt är offentliga och tillgängliga för allmänheten. I andra länder måste dokument godkännas för offentligheten, medan vi här kör motsatt riktning och bara skyddar dokument där det finns goda skäl. Det har naturligtvis en del nackdelar att vara så offentliga, bland annat skapar det ett mindset som är en mardröm för folk med skyddad identitet etcetera — men i det stora hela är det en god garant för demokratin.

**Det här är med andra ord något vi borde exportera, snarare än att vi importerar sämre skydd för vår tryck- och yttrandefrihet.**

###Centerpartiet nobbar platt skatt

Förståelsen för skillnad mellan samhällspatos och klåfingrighet är utsuddad.

> **Men riksdagsledamoten Jörgen** Johansson, skattepolitisk talesman, avfärdar nu i grunden platt skatt. Han är förvånad över att förespråkarna framför allt återfinns i hans eget parti.
>
> – Det är lite underligt, för det här strider på punkt efter punkt mot grundläggande centerpolitiska värderingar.
>
> **Han har besökt** flera av de länder som infört platt skatt, och slår fast att det av flera skäl är uteslutet för Sverige att ta efter modellen.
>
> – Det skulle innebära ett slopande av det kommunala självstyret och att vi helt och hållet tappar det fördelningspolitiska instrumentet. Dessutom är ju kvinnorna, som oftast arbetar i låglöneyrken, förlorare.

**Hela grunden för ett progressivt system** baserar sig på tanken att det är fult att tjäna mer pengar än genomsnittet. Detta trots att många traditionella ”arbetaryrken” idag är så välavlönade att de ligger och puttrar i gränslandet på marginalskattesystemet. Vi bär alla med oss Krösus Sork och högfärdiga fjantar med golfklubbor, sportbilar och fräsiga segelbåtar. Det måste vara ondska som gör att inte serveringspersonalen på en drive-in har lika bra betalt som kontorsfjantarna på huvudkontoret… Staten och kommunen är däremot alltid god. De förvaltar våra gemensamma resurser och ser till att de kommer alla till del…

**Duh!**

**Staten och kommunen är som en handlare som alltid får betalt oavsett om han levererar eller inte.** Det är precis samma typ av problem som när ett stort företag uppnår monopolställning — istället för att fokusera på att leverera så bra som möjligt så billigt som möjligt så koncentrerar man sig på att upprätthålla sin position, vilket inte alls är samma sak. Tänk om, hugaligen, vi alla skulle bli mycket rikare helt plötsligt?!!!

**”Men vårt fördelningssystem ser ju i alla fall till att ingen har det *riktigt* dåligt!”** är ett typiskt argument som slår an strängar hos alla med någorlunda patos — mig innefattat. Problemet är att det inte är verklighetsförankrat. Aldrig någonsin i svensk historia har det saknats verkligt fattiga människor. Fördelningssystemet har totalt misslyckats med att ge den moderna underklassen något de inte skulle ha haft i kraft av den allmänt bättre moderna västerländska standarden. Vi behöver bekosta trygghetssystem för de som far riktigt illa, är sjuka eller på annat sätt hamnat utanför — men det betyder inte att vi måste anamma lätt och lagom staten.

**Plattskattesystem, eller åtminstone något i närheten av plattskattesystem verkar vara en lämplig importvara. Vi kanske inte kan slå om imorgon dag, men vi bör sträva dit.**

###Kan ingen öppna ett behandlingshem för trygghetsnarkomaner?

Nitiska säkerhetsinspektörer river våra barns kojbyggen

> Har kontroll och minimerat risktagande när det gäller barn blivit viktigare än deras faktiska utveckling och hälsa? Med hänvisning till säkerhetsfrågor så rivs projekt som pedagoger och barn tillsammans skapat inom ramen för skola, förskola och fritids.
>
> Ett exempel är Kiselgränds förskola i Bromma där kojor och andra byggprojekt tagits bort. Säkerhetskontrollerad prefabricerad lekutrustning anses bättre än barnens egna kreativa lösningar till lek. I vissa kommuner tas lekplatser helt sonika bort med hänvisning till nya säkerhetskrav.

**Det är tragiskt att vara barn idag.** Allt skall vara pastöriserat, homogeniserat, färdigtuggat, kontrollerat, desinficerat, och väldigt väldigt befriat från kreativitet och spontanitet. Den klassiska bullerbyn skulle gått bort som högeligen osäker miljö för barn.

**Vi har blivit trygghetsnarkomaner.** Ingen får göra sig illa, ingen får förolyckas, inga risker får tas — oavsett alla andra konsekvenser. Att vi sen blir superkontrollerade zombies vars enda ”claim to fame” är förmågan att konsumera mode, platt-TV och gizmos är en helt annan sak.

**Nä för f-sen,** vi behöver lära en aning av andra kulturer där barnen fortfarande får busa runt en aning. Att vi ger dem uppmärksamhet är bra, att vi skyddar dem från uppenbara risker är bra — men vi får inte kväsa upptåg, kreativitet och bus.

**Lite vardagskurage, allmänt jävlar anamma och rough-neck-mentalitet skulle vara en bra importvara.**

Andra bloggar om: , , , , , ,