Ingen får skadestånd för TPB-tillslagen, rättsäkerheten får stryka på foten

IDG, DN och SVD skriver alla om hur skadeståndsansökan avslagits för de oskyldiga som fick sina servrar beslagtagna i samband med The Pirate Bay härvan.

Som Lars Olofsson konstaterar:

> I förlängningen innebär det att alla som köper plats hos ett webbhotell måste räkna med att datorerna när som helst kan beslagtas om någon annan på webbhotellet misstänks för brott. Man kan heller inte räkna med någon ersättning om man lider ekonomisk skada av att polisen fraktar bort fel maskiner.

JK som nu avslagit, grundar sin bedömning på JO:s dylika. JO i sin tur lyckades med det halsbrytande konststycket att å ena sidan konstatera polisens inkompetens och bristfälliga resurser/utrustning, och å andra sidan göra detta till ett försvar för deras agerande.

Från DN:

> JK hänvisar till justitieombudsmannens granskning i april i år och följer i princip samma linje. JO kritiserade varken polisen eller åklagaren för tillslaget och de beslagtagna servrarna. JO ansåg att beslagen möjligtvis var långa men fann inte tillräckliga skäl för att utreda saken vidare. Inte heller JK bedömer att dröjsmålet är tillräckligt betydande för att motivera skadestånd. Det hade krävts en längre tid av inaktivitet i hanteringen.

Det ingen av dem tycks fatta är att servrar är den infrastruktur många moderna företag behöver för att kunna tjäna pengar:

Skulle polisen stängt ner Volvo eller Ericsson, eller för den delen något mindre men traditionellt företag — då skulle det tagit hus i h-e. De förluster man nästan kan se när produktionslinjerna står still, den förstår även JO och JK. Att e-företag förlorat fem och kanske sexsiffriga belopp, det kan man tydligen strängt taget skita i.

Om Dagens Nyheter, Svenskan eller Aftonbladet frusit inne några dagar — då skulle det rulla huvuden. Att en stridbar och omdiskuterad nättidning med pressintyg får sin infrastruktur beslagtagen, det betyder visst bara att man kan andas ut i kontakten med Ryssland.

Så vi har med andra ord ett fall som ser ut som ett beställningsjobb. Ett fall där den lagliga grunden mycket väl går att ifrågasätta. Dessutom ett fall där en hel räcka oskyldiga drabbats utan egen förskyllan; i onödan; på grund av inkompetens; förlorat pengar och inte fått sina ärenden justerade trots det uppenbara läget — skall inte det leda till någon efterräkning för de som klantat sig?

Budskapet är klart, vi är rättslösa.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

4 svar på ”Ingen får skadestånd för TPB-tillslagen, rättsäkerheten får stryka på foten”

  1. Sorgligt men sant! Jag tror inte att det finns nån straffsats för inkompetens i vår lagstiftning, men vad sägs om att anklaga dem för ”trolöshet mot huvudman”? Huvudman för dessa rättstjänare är ju faktiskt riket. I förlängningen således även de som lidit skada av det inkompetenta ingreppet….

  2. Utan uppsåt inget straff. Fanns ett uppsåt att skada verksamheter som låg på PRQ i avskräckande eller annat syfte — då finns det gott om möjligheter att driva ett åtal.

    Men bara för att man inte har uppsåt, så anser i alla fall inte jag att man automatiskt går fri från ersättningsanspråk.

  3. Och nu tar de nästa steg, de försökte smyga in TPB i barnporrfiltret vi får se om de vågar fortfölja sina planer efter den mediastorm som är under uppsegling nu.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.