Jamen då är ju allt okej då, eller?

experter på finlir...JO har kommit fram till att varken justitiedepartement, åklagare eller polis gjorde något fel i samband med piratebayrazzian i somras.

###Resumé:

I början av sommaren 2006 gick ett femtiotal poliser och representanter från åklagarmyndigheten in i RIX Telecoms serverpark på tre ställen i Sverige. Man beslagtog sammanlagt bortåt knappa tvåhundra servrar, varav mindre än en fjärdedel till dags dato återlämnats.

Få av de beslagtagna datorerna tillhörde The Pirate Bay, de flesta av datorerna tillhörde inte ont anande företag som fick se sin Internetnärvaro konfiskeras av polisen.

Än värre var att att minst en registrerad och legalt skyddad tidning och en intresseorganisation, Piratbyrån, drabbades — något som utan vidare kan ses som övertramp i yttrandefriheten.

Andra övertramp var att TPB:s juridiska ombud togs in för förhör och DNA-testades (!?). Hur DNA från ett juridiskt ombud kan vara relevant annat än som skrämseltaktik övergår i alla fall mitt förstånd.

Inte helt oväntat gick ett antal småföretagare i taket av ilska. Grunden för deras levebröd försvann som en matta som dras undan under ens fötter. Utöver den rent ekonomiska skada de led och lider, så känner många sig indirekt anklagade för att vara brottslingar alternativt klåpare. Det senare för att de tydligen inte själva skulle ha koll på vad som finns på deras servrar eller inte.

Utöver själva tillslaget som sådant och de turer som var kring detta, så blev historien ytterligare komplicerade av att en av anmälarna, Ponten på AntiPiratbyrån, rätt upp och ner gottade sig i pressen över att Piratbyrån var offline, och sa att det varit ett av hans mål.
En Brumark, som närmast framstår som mytoman trädde också fram och påstod sig ha med tillslaget att göra. Han försökte vända opinionen mot tillslaget genom att ge sig på reklamannonserna på TPB och mena att de tjänade miljoner på affären.
Danielsson på Justitiedepartementet blev utsatt för kritik, då TV fått del av hur företrädare för skiv och filmbranschen lobbat stenhårt för att få departementet att ge sig på TPB. Det fanns därmed fog för misstankar om ministerstyre.

Överlag fanns en hel del i tillslaget som man utan vidare kunde kritisera eller ställa sig frågande inför. För mig som utomstående tedde det sig som ett beställningsjobb som gav dålig smak i munnen. Ett beställningsjobb som lika mycket genomfördes med intimidation som medel som på faktisk laglig och saklig grund.

Den legala frågan är fortfarande inte löst, utredning pågår fortfarande. Jag har dock själv svårt att se hur åklagaren skall lyckas vrida till anklagelserna på ett sätt som gör det möjligt att åtala. TPB har inte själva haft en enda upphovsrättsskyddad fil på sina datorer, de har endast haft så kallade torrents, som är pekare användare lagt upp. En torrent är inget annat än en textfil med adressinformation till originalfilerna. Genom en torrent och en tillhörande torrenttracker, som är serverprogramvaran som skapar torrentfunktionalitet, så kan en ”svärm” av användare flytta bitar fram och tillbaka mellan sig till dess alla har de kompletta originalfilerna. Det är inte ens nödvändigt att torrentfilens skapare fortsätter vara online så snart alla bitar av filerna finns någonstans i svärmen. Torrenten kan fortgå långt efter det att skaparen lämnat den därhän.

Torrents är svåra att komma åt på laglig väg, eftersom det i praktiken är svårt att nagla fast någon man kan anklaga för ett brott. Framför allt är det svårt att visa på ett brott som är så allvarligt att sådana saker som IP-nummer kan begäras ut från bolaget som tillhandahåller nätuppkoppling.

Resultatet blir att åklagaren sitter med snoppen i handen, men ingenting händer. Att jaga enskilda användare är inte fruktbart, och TPB har inte gjort sig skyldiga till något som inte vilken sökmotor som helst kan anklagas för. Att TPB sen har en attityd till det hela som gör skiv- och filmbolag vansinniga är en annan sak, men det är knappast straffbart.

###JO:s utlåtande

Företrädare för The Pirate Bay, undrar lite försynt varför de inte överhuvudtaget kontaktats och hörts innan JO kommer med ett uttalande? Tydligen har endast åklagare, polis och personal på Justitiedepartementet hörts:

> Peter Sunde på The Pirate Bay är förbryllad över JO:s beslut:
>
> \- JO har utrett ärendet utan att ha talat med oss. Bara talat med myndigheterna, verkar det som. Det finns många frågetecken i razzian som vi hade velat berätta om.
>
> \- Vi undrar till exempel varför juridiska ombud plockades in och varför de tog dna-prov på honom, säger han.

Det betyder i praktiken att många frågor och invändningar överhuvudtaget inte berörs och att JO, medvetet eller omedvetet, gett åklagare, justitiedepartement och polis tolkningsföreträde.

En annan invändning mot JO:s uttalande är att han försöker stå med ett ben på bryggan och med ett annat på roddbåten medan den glider ut. Han säger å ena sidan att bedömningen av olagligheten i TPB:s verksamhet inte är hans sak att bedöma. Å andra sidan gör han indirekt en sådan bedömning, när han säger att det med tanke på brottets allvarlighet inte är orimligt att man konfiskerar servrarna på det sätt man gjorde. Man ursäktar också polisens tafflighet:

> Enligt Chefs-JO Mats Melin beror friandet främst på att JO bedömer att polisen inte kunnat agera annorlunda vid beslaget. Det är ibland ofrånkomligt att utomstående drabbas i brottsutredningar, menar han.
>
> \- De hade ett stort gäng servrar framför sig och de förmådde inte att urskilja vilka som innehåll information av intresse för brottsutredningen och vilka som inte gjorde det, säger Mats Melin.
>
> Han fortsätter:
>
> \- Det är naturligtvis djupt olyckligt att så många ur tredje person drabbades. Kunde det ha gått snabbare att skilja fåren får getterna? Jag har ingen anledning att tro det, men för framtiden måste man skaffa sig lämplig utrustning och tillräckligt kunnig personal för att göra detta snabbare.

Min egen synpunkt är att om det inte är ett brott som är akut allmänfarligt, så bör polisen skaffa sig den kompetens och den utrustning som krävs INNAN man stövlar in som elefanter i en porslinsbutik.

Det skall bli intressant att se vad som kommer ur polisutredningen. Får man gissa att det blir svettigt om de inte hittar något att åtala för?

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

3 svar på ”Jamen då är ju allt okej då, eller?”

  1. Hmmm, för min del så undrar jag hur lång preskriptionstid det är på dylika ärenden och om den kan förlängas på nåt sätt. Om man tar i beaktande att de gjorde ingreppet för snart ett år sedan och fortfarande håller på med utredningen så ser jag det som tveksamt att de hinner bli klara om preskriptionstiden är 2 år…

  2. Tveksamt? Jag förutsätter att de inte är klara inom två år. Längre om de inte hittar något att åtala för: vatten under broar och allt det där…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.