Björntjänster från feminismens björnliga

Kielos fortsätter att försvara Dworkin, och jag kan förstå fascinationen – det är enpowerment på hög nivå att liksom Dworkin nyanslöst spy galla över halva den mänskliga rasen.

Hatfeministernas våta drömKatrine säger att innan man förkastar något skall man sätta sig in i det. Det är sant, till en gräns. När man kommit så långt in i budskapet att man seriöst börjar äcklas, så är frågan om det verkligen är meningen att man skall behöva försöka hitta de positiva aspekterna.

Dworkin definierar sexualiteten mellan man och kvinna som makt, enbart makt och inget annat än makt. Mannen definierar vad som är sex, mannen tillfredställer sig utan att kvinnan räknas, penetration är så gott som alltid våldtäkt och mannen använder sex för att förinta kvinnan genom att trycka ner och sudda ut hennes person.

Ursäkta Katrine, fanns det något jag glömde, något mer jag skall skämmas över, något mer som kan fungera som ursäkt för att se ner på hela den manliga halvan av släktet. Eller för att gå ännu längre och rehabilitera Solanas S.C.U.M manifest när vi ändå är igång, utplåna oss direkt.

Ursäkta Katrine om jag inte är speciellt nyanserad, eller vill förstå att jag skall betrakta det hela som metaforer, agitationer och ironier, men svårare björntjänst gentemot jämlikheten har jag svårt att hitta.

Dworkin rationaliserar ner män till en kollektiv massa, alla med samma äckliga grundvärderingar och behov av att förtrycka. Hon gör samma generalfel som män gjorde en gång i tiden när kvinnan betraktades som oförmögen till vänfasthet, logisk förmåga eller ens självständigt tänkande.
Jag hoppas och tror att de allra flesta upplever sexualiteten som något annat än ett maktspel. Jag hoppas och tror att det för de flesta män handlar om något annat än att befästa sin dominans. Jag hoppas och tror att det förekommer ett samspel inom de flesta parrelationer, ägnat åt att göra upplevelsen till något positivt och stärkande för båda parter.

Jag kan inte hennes personliga historia, så jag kan ha fel. Men det verkar för mig som om hon utifrån egna otäcka relationer generaliserar dessa till allmänna regler. Den typen av generaliseringar är grunden för väldigt många hatideologier och skall ALLTID förkastas.

Skall vi någonsin uppnå det stadie av samstämmighet mellan könen, där ett resonemang om skillnader i värde mellan män och kvinnor och deras möjligheter att göra sig gällande oavsett sammanhang möts av förbluffat oförstående, då får vi nog allt försöka sträva dit tillsammans. Hat och skuldmånglare som kollektivt dömer och fördömer är då en kvarnsten runt halsen.

Snälla, sluta ta kollektiva skuldbeläggningen i försvar.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

5 svar på ”Björntjänster från feminismens björnliga”

  1. Är provrörsbefruktning det enda sättet att föröka sig utan att våldta sin partner och förtrycka hela det kvinnliga släktet då?

  2. Man behöver inte alltid sätta sig in särskilt noggrant i något för att avfärda det som skräp. Ibland är något så uppenbart korkat att det enda skälet att sätta sig i det är att kunna kritisera förstå anhängarna, och utifrån den förståelsen visa att de har fel. Att bara säga till någon rakt av att ”du har fel” brukar vara en dålig agitationsstrategi.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.