Fildelnings/Bredbandsskatt, goda föresatser med problem.

Så nu börjar det pratas om alternativa ersättningssystem och eventuellt bredbandsskatt som skall gå till upphovsrättsägarna. Det är klart positivt att folk börjar våga tänka i annat än svart och vitt, men det finns gotchas inbakade i paketet.

Men en bredbandsskatt så ser jag på rak arm följande problem:

####Det är en lokal lösning på ett globalt problem.

En lokal lösning är iofs inte att förakta, för att lätta på spänningen i Sverige. Men man missar poängen att Internet är en global företeelse och att en fildelningssajt uppsatt här lika gärna kan användas av en kines, nya zeeländare, marockan eller chilenare. MPAA lär inte bli mindre sura på sajter som TPB av att de får en skvätt pengar av de svenska fildelarna, det löser inte det större problemet. Däremot kan det hjälpa till att peka ut alternativen.

####Skall vi verkligen skapa FLER skatter.

Har vi inte nog högt skattetryck i detta land? Varför skall allting lösas den vägen? Och varför skall en del av kostnaden bäras av de som aldrig skulle ta i fildelning med tång?

Bra att diskussionen kommer, men **snälla** försök komma med en lösning som inte kräver ytterligare skatter och skattebyråkrati. Varför inte utnyttja avtalsfriheten och de möjligheter de ger? Vi behöver smartare idéer hur en sån sak skall skötas.

###Uppdatering 060609

Jag skriver in ytterligare invändningar och tankar:

1. Hur ser man till att pengarna fördelas rättvist?
2. Den riktiga stötestenen. Hur bestämmer man en vettig nivå på denna skatt? Det måste ju göras antingen politiskt eller genom en förhandling med upphovsrättsföreträdare. Hur man än gör lär man cementera en viss ersättningsnivå.
3. Den riskerar att cementeras och bli en kassako för staten
4. Det har negativa konsekvenser för nätverkandet i Sverige som INTE pysslar med fildelning.
5. Det tvingar icke-fildelare att vara med och finansiera fildelare.

Jag vill även lägga till att hela diskussionen missar en viktig poäng, som Virtuellt Bondförnuft tar upp:

**Varför skall detta ses som ett problem som samhället skall lösa?**

Det stora problemet ligger inte hos fildelarna, det ligger i bolag som över de senaste halvseklet
konsekvent VÄGRAT anpassa sin affärsmodell efter en föränderlig verklighet. De har istället KRÄVT att samhället skall anpassa sig efter dem.

På grund av deras stelhet så har vi haft kassettavgifter på först kassetter, sen CD och DVD-skivor, och vem vet vad som kommer sen. Vi har lagar som hindrar köparen av bolagens varor att använda dessa fritt om bolagen inte vill. Och vi har fall där rena maffiametoder har använts för att ruinera vanliga människor för brott som inte står i någon som helst proportion till straffet – inte ens barn har gått säkra.

Om vi skall skapa ett ersättningssystem för att kompensera upphovsrättsägare, så bör ett minimalt motkrav vara att de slutar uppföra sig som idioter.

####Begreppsförvirring

Anders Lotsson på Computer Sweden har en bra artikel som fångar upp hur förvirrad den här debatten har blivit.

####Min kluvenhet inför frågan

Jag känner mig splittrad mellan flera positioner som jag har svårt att förena:

Den ena positionen är att det inte är samhällets sak att lösa. Avskaffa idiotlagarna om fildelning och låt skiv-/filmbolagen dö om så är. Vi har som samhälle ingen skyldighet att hålla döende affärsmodeller under armarna. Vi behöver inte sträva bakåt.

Den andra positionen är att det är rent ut sagt förjävligt om författare, fotografer, musiker, filmmakare och andra skapare av de ”immateriella rättigheter” vi avnjuter, inte får ersättning för sitt arbete. Det är egentligen sekundärt om det sker genom film-/skivbolagen, eller om det sker på annat sätt, men betalt skall de ha. Sedan kan man fråga sig hur mycket de egentligen förlorar på piratkopiering genom fildelning, det är inte en självklar fråga – det skulle mycket väl kunna visa sig att det är tvärtom.

Den tredje positionen är att fildelning/informationsdelning är en ’God Sak’: förutom att informationens värde ökar med spridningen enligt nätverksprincipen, så har det en massa andra goda bieffekter. Det berikar mänskligheten som helhet och strävar framåt.

Den fjärde och sista för denna gång är att något är sjukt i hela sammanhanget när vi inte respekterar de subjekt på filmer och bilder som inte valt att få sig själva publicerade till kreti och pleti. Vi gottar oss i ofrivilliga utvikningar av folks privatliv. Var försvann respekten för den personliga integriteten? Är den död i big-brother eran?

**Den enda slutsats jag kan komma till** som förenar de motstridiga ståndpunkterna är att upphovsmännen, såväl som fildelarna, tänker om.

Upphovsmännen och deras företrädare får försöka inse att katten inte vill in i påsen igen, de måste hitta en annan väg att få ersättning. Inga mer ruinerande skadestånd mot småglin som inte gjort värre än att ladda ner favvoplattan och dela med sig i sin tur – bara för att bli av med pengarna som skulle bekostat deras framtid… Fram istället för progressiva (som i framåtskridande) tankar, omfamna de nya möjligheterna.

Fildelarna måste börja ställa sig frågan vem som skapat materialet och hur de får ut något av transaktionen. Med fildelare menar jag alla som delar filer, för diskussionen och eftertanken gäller oss alla, inte bara piratkopierarna. Finns alternativet mellan icke DRM-skadade legala filer eller piratkopior, så betala några kronor för det legala alternativet.

I slutändan måste det till en kompromiss, annars kommer alla förlora i någon mån. Vi får en lose-lose istället för en win-win. Tänk längre än näsan räcker.

Andra bloggar om: , ,

10 svar på ”Fildelnings/Bredbandsskatt, goda föresatser med problem.”

 1. Ser två huvudproblem med iden, även om jag tycker man kan fundera lite mer på den:

  1) Hur ser man till att pengarna fördelas rättvist?
  2) Den riktiga stötestenen. Hur bestämmer man en vettig nivå på denna skatt? Det måste ju göras antingen politiskt eller genom en förhandling med upphovsrättsföreträdare. Hur man än gör lär man cementera en viss ersättningsnivå.

 2. Nej skatt som medel för att uppnå målet är som Björn påpekar en mycket dum idé.

  1) Den riskerar att cementeras och bli en kassako för staten
  2) Det har negativa konsekvenser för nätverkandet i Sverige som INTE pysslar med fildelning.
  3) Det tvingar icke-fildelare att vara med och finansiera fildelare.

 3. Men hur ska vi i så fall få pengar in i systemet så att man kan betala konstnärerna?
  Som jag ser det finns det bara två vägar… antingen skatt/avgift riktad mot användarna eller något liknade riktat mot leverantörerna.
  I det sistnämnda fallet kan jus bredbandsleverantörerna fördela kosnaderna som man vill mella sina kunder.
  Alternativen är att ta pengar från den offentliga kassan och då är frågan vilken del av denna som skulle betala.
  En annan variant är naturligtvis att inte betala upphovsmännen alls – men detta strider i alla fall mot min moral.

 4. Avtalsfrihet Clas, avtal är ett fantastisk verktyg.

  Bredbandsleverantörerna och upphovsrättsinnehavarna får helt enkelt sätta sig i förhandling för att se om man kan nå en uppgörelse.

  En sån sak kan *initieras* av regeringen – och backas upp med konstaterandet att om uppgörelse inte nås, så kan någon form av tvångsmedel komma att tas till.

  Fördelen med ett avtal som inte styrs av lagar och förordningar är att avtal har en löptid innan de skall omförhandlas; att avtal oftast innebär att båda parter går delvis nöjda, delvis missnöjda från förhandlingsbordet – balans uppnås; att avtal inte på samma sätt som lagar och skatter stelnar som betongfundament samt slutligen att avtal innebär att staten inte i ett senare skede kan omdefiniera meningen med en skatt för att få en del av kakan själv.

  Bredbandsleverantörerna kan sedan välja hur de skall fördela kostnaderna, till exempel genom bandbredd eller bandbreddsutnyttjande – det ligger i deras egenintresse att skapa bra avtal mot kund för att inte konkurreras ut.

  Jag vet inte om frivilliga avtalade avgifter på bredband är vägen att gå, men det är i alla fall bättre än skatt.

 5. Hur ska man kunna bedriva en debatt med dig när du har rätt????

  Det ligger mycket i det du säger… låt mig bara fundera på saken lite…

 6. Ju mer jag tänker på saken, ju mindre tror jag på idén med någon slags generell avgift/skatt.

  Det är som en lök, du ser en nackdel och när du börjar dra i den så ligger nästa precis under.

  Jag tänker uppdatera artikeln med den kluvenhet jag känner inför hela problemet.

 7. Fildelningsskatt är faktiskt en riktigt usel ide. Eftersom man inte kan avgränsa den så blir det till en skatt på bredbandskonsumtion. Och när politiker får en ny generell skatt att leka med…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.